เลือกหน้า
เลย

เลย

วันที่ 8 มกราคม 2564 างนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลยและหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาด้วง /...
เลย

เลย

วันที่ 8 มกราคม 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย...
เลย

เลย

วันที่ 5 มกราคม 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นางขนิษฐา พินิจพานิชย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย / กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ออกเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์...
เลย

เลย

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นางขนิษฐา พินิจพานิชย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย...
เลย

เลย

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 างนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลยและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย และบริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด...