เลือกหน้า
เลย

เลย

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย และบริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด...
เลย

เลย

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดเลย โดยการบริหารของ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นำนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...
เลย

เลย

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายกรรมการเหล่ากาดจังหวัดเลย และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย และอำเภอท่าลี่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย มีข้าราชการ...
เลย

เลย

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดเลย โดยการบริหารของ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นำนางสาวรัตนาพร เทวะสัตย์ เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และหัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบ “ชุดธารน้ำใจ” ฝ่าวิกฤตโควิด – 19...
เลย

เลย

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดเลย โดยการบริหารของ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นำนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นางสาวรัตนาพร เทวะสัตย์ เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย...