เลย

เลย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางนงค์นิตย์  เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมโครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม A โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร โดยมี นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร...
เลย

เลย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ลงพื้นที่พร้อม พมจ. เลย และอำเภอนาแห้ว เยี่ยม / มอบความช่วยเหลือ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุยากไร้ จำนวน 2 ราย 1. นางโชค จันทะคุณ อายุ 80 ปี ที่อยู่ 7 ม.6 บ้านบุ่ง ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย ผู้สูงอายุ ยากไร้...
เลย

เลย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ลงพื้นที่พร้อม พมจ. เลย และอำเภอนาแห้ว เยี่ยม / มอบความช่วยเหลือ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุยากไร้ จำนวน 2 ราย        1. นางโชค จันทะคุณ อายุ 80 ปี ที่อยู่ 7 ม.6 บ้านบุ่ง ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย ผู้สูงอายุ ยากไร้...
เลย

เลย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดเลย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยโดยนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาด จ.เลย มอบหมายนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาด จ.เลย นางขนิษฐา พินิจพานิชย์ รองนายกเหล่ากาชาด จ.เลย...
เลย

เลย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางบุษดี  สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย / กรรมการ / ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เยี่ยม/มอบความช่วยเหลือ นายเอกฉันท์ จัวฮอม...