เลือกหน้า
เลย

เลย

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีข้าราชการ และประชาชน...
เลย

เลย

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดเลยโดยการบริหารของ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นำนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และนางจุรีรัตน์ แถบเงิน กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมพิธีลงนามรับมอบ...
เลย

เลย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดเลยโดยการบริหารของ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นำนายปิยะชาย  ศรีบุรินทร์ นายอำเภอภูหลวง  พร้อมด้วยนางนิภาภรณ์  ยศปัญญา ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง...
เลย

เลย

วันที่ 30 เมษายน 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตภาคสนาม ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบทำให้โลหิตสำรองไม่เพียงพอ มีประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต มีรายละเอียด ดังนี้-...
เลย

เลย

วันที่ 29 เมษายน 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นางสาวิตรี  หาญปรีชาสวัสดิ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  มอบถุงยังชีพธารน้ำใจผ่าวิกฤตโควิด – 19 ให้แก่...