เลือกหน้า
เลย

เลย

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย , ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย , เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  ร่วมพิธีมอบบ้านในโครงการสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ บ้านถ้ำมูล ม.4 ต.สามตม อ.ภูเรือ จ.เลย...
เลย

เลย

วันที่ 6 มกราคม 2565 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย , ร่วมกับโรงพยาบาลเลย และโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง ตําบลโคกขมิ้น อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีพนักงาน...
เลย

เลย

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางสาวิตรี หาญปรีชาสวัสดิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย , สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย , เมืองเลยบิ๊กโฮม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ...
เลย

เลย

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย , ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ออกเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...
เลย

เลย

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้นางสุจิตรา ขาวประเสริฐ  ภริยานายอำเภอปากชม/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดเลย มีนายศิริวัฒน์...