เลือกหน้า
เลย

เลย

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับหน่วยงาน พมจ.เลย. นายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอผาขาว ออกเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้...
เลย

เลย

 วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานฉีดวัคซีนสภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ อำนวยความสะดวก ในจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19...
เลย

เลย

 วันที่ 14  ตุลาคม 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย , ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับร่วมกับหน่วยงาน พมจ.เลย. , นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย , สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย , อบต.ชัยพฤกษ์ ,...
เลย

เลย

 วันที่ 14  ตุลาคม 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับหน่วยงาน พมจ.เลย. นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย , สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย , นายวิเวทย์ วิไชโย นายกเทศมนตรีตำบลนาอาน...
เลย

เลย

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานฉีดวัคซีนสภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ อำนวยความสะดวก ในจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19...