เลือกหน้า

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตราด

ตราด

วันที่ 14 กันยายน 2565 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด พร้อมด้วยนางบุณณฎา เทพวรชัย นางฐิติวรดา เทพเสนา นางอมรรัตน์ เอี่ยมสุนทร นางสาวประกายรุ้ง เหลืองอ่อน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด นายพีระ เอี่ยมสุนทร...

อ่านเพิ่มเติม
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่เยี่ยม ติดตาม ช่วยเหลือ นายแสนสุข อะอิตะ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 566 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาท่าพระ...

อ่านเพิ่มเติม
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 16 กันยายน 2565 นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โดยมี...

อ่านเพิ่มเติม
บึงกาฬ

บึงกาฬ

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นางเฉลิมศรี บุญมาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นางคำหมุน ยอดเทพ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ...

อ่านเพิ่มเติม
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 1 กันยายน 2565 นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท นายอำเภอมโนรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลหางน้ำสาคร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมโนรมย์ อสม.ในพื้นที่...

อ่านเพิ่มเติม
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 5 กันยายน 2565 นาวาเอกหญิง อินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นายศักรินทร์ ศรีสมวงศ์ นายอำเภอมโนรมย์ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอมโนรมย์ เสมียนตราอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก กำนันตำบลวัดโคก ลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยนให้กำลังใจบ้านผู้ประสบวาตภัย...

อ่านเพิ่มเติม
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 14 กันยายน 2565 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีสัชนาลัย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอศรีสัชนาลัย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ...

อ่านเพิ่มเติม
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางสาวเขมิกาประเสริฐสมภรรยาปลัดจังหวัดกาญจนบุรี และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงานของกิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลน...

อ่านเพิ่มเติม
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนางสาวดรุณี มนัสวานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท นายอำเภอหันคา...

อ่านเพิ่มเติม