เลือกหน้า

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566  รศ.ดร.พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ กรรมการ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ...

อ่านเพิ่มเติม
ระยอง

ระยอง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นางชนินันท์ วงศ์ไตรรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางนิลวรรณ เหมะรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดตังหวัดระยอง ร่วมออกเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...

อ่านเพิ่มเติม
ระยอง

ระยอง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  นางชนินันท์ วงศ์ไตรรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางนิลวรรณ เหมะรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมออกเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...

อ่านเพิ่มเติม
ระยอง

ระยอง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นางชนินันท์ วงศ์ไตรรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางนิลวรรณ เหมะรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมออกเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...

อ่านเพิ่มเติม
นครพนม 

นครพนม 

วันที่ 13  กุมภาพันธ์  2566  นางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  พร้อมด้วยนางศุทธิกานต์  วงศ์สถิตจิรกาล  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  ออกตรวจเยี่ยมดูแลให้กำลังใจ...

อ่านเพิ่มเติม
นครพนม

นครพนม

วันที่ 13  กุมภาพันธ์  2566  นางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  พร้อมด้วยนางศุทธิกานต์ วงศ์สถิตจิรกาล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  ออกตรวจเยี่ยมดูแลให้กำลังใจ...

อ่านเพิ่มเติม
นครพนม

นครพนม

วันที่ 13  กุมภาพันธ์  2566 นางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางศุทธิกานต์  วงศ์สถิตจิรกาล  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  ออกตรวจเยี่ยมดูแลให้กำลังใจ...

อ่านเพิ่มเติม
นครพนม 

นครพนม 

วันที่ 13  กุมภาพันธ์  2566 นางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  พร้อมด้วยนางศุทธิกานต์ วงศ์สถิตจิรกาล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  ออกตรวจเยี่ยมดูแล ให้กำลังใจ   ให้คำปรึกษา...

อ่านเพิ่มเติม
นราธิวาส

นราธิวาส

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส มอบหมายนางแววมณี ไข่มุกด์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนนราธิวาส จำนวน 366 ทุน ณ หอประชุมจำลองศรีเลขา โรงเรียนนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส...

อ่านเพิ่มเติม