เลือกหน้า

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

อุดรธานี

อุดรธานี

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดย นายสยาม ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช เป็นประธานมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด -19 ให้กับผู้แทนนายอำเภอ 10 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี...

อ่านเพิ่มเติม
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข นางสุวภี อุไรวรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย...

อ่านเพิ่มเติม
ตรัง

ตรัง

วันที่ 31 มีนาคม 2564 การขยายเครือข่ายการใช้งานแอปพลิเคชั่น "พ้นภัย" สภากาชาดไทย เวลา 9.00-12.00 น.ที่ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เวลา 13.30-16.30 น. ที่ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง นางละมัย เจริญโสภา มอบหมายคณะกรรมการ...

อ่านเพิ่มเติม
ตรัง

ตรัง

วันที่ 1 เมษายน 2564 การขยายเครือข่ายการใช้งานแอปพลิเคชั่น "พ้นภัย" สภากาชาดไทย เวลา 9.00-12.00 น.ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เวลา 13.30-16.30 น. ที่ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง นางละมัย เจริญโสภา มอบหมายคณะกรรมการ...

อ่านเพิ่มเติม
ตรัง

ตรัง

วันที่ 2 เมษายน 2564 การขยายเครือข่ายการใช้งานแอปพลิเคชั่น "พ้นภัย" สภากาชาดไทย เวลา 9.00-12.00 น.ที่ศาลาประชาคมอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เวลา 13.30-16.30 น. ที่ศาลาประชาคมอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง นางละมัย เจริญโสภา มอบหมายคณะกรรมการ...

อ่านเพิ่มเติม
ตรัง

ตรัง

วันที่ 8 เมษายน 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายคณะกรรมการ,สมาชิกและจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมออกให้บริการราษฎรพร้อมกับหน่วยแพทย์พอ.สว. ที่โรงเรียนห้วยน้ำเย็น ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง...

อ่านเพิ่มเติม
ตรัง

ตรัง

วันที่ 2 เมษายน 2564 การขยายเครือข่ายการใช้งานแอปพลิเคชั่น "พ้นภัย" สภากาชาดไทย เวลา 9.00-12.00 น.ที่ศาลาประชาคมอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เวลา 13.30-16.30 น. ที่ศาลาประชาคมอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง นางละมัย เจริญโสภา มอบหมายคณะกรรมการ...

อ่านเพิ่มเติม
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564   เวลา 11:30 น.นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการมอบรางวัลสลากกาชาดประจำปี 2564พร้อมด้วย นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ...

อ่านเพิ่มเติม
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 4 มกราคม 2564 นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ไปเยี่ยมชมการทำเกษตรผสมผสาน เยี่ยมชมสวนเมล่อน ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาเกษตรชุมชน โครงการ หนึ่งใจ...เกษตรกร มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ ชัยนาท...

อ่านเพิ่มเติม