เลือกหน้า

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค จำนวน 40 ชุด (ข้าวสาร 5 กก. ไข่ไก่ 30 ฟอง...

อ่านเพิ่มเติม
แพร่

แพร่

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางเกศสุดา อนุสาสนนันท์ นางกรวรรณ ใจเอื้อ นางจารุณีย์ สุขประเสริฐ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่...

อ่านเพิ่มเติม
สงขลา

สงขลา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะนางฉลวย พงศ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอคลองหอยโข่ง และส่วนราชการในพื้นที่ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ...

อ่านเพิ่มเติม
สงขลา

สงขลา

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นางฉลวย พงศ์สุวรรณ ในฐานะรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา นางเยาวลักษณ์ จันทรปาน สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา นายดำรงศักดิ์...

อ่านเพิ่มเติม
สงขลา

สงขลา

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบเงินช่วยเหลือค่าเดินทางแก่ผู้ป่วยรักษาปากแหว่ง เพดานโหว่ โครงการยิ้มสวย เสียงใส จำนวน 15 รายๆ ละ 500 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 7,500บาท ณ...

อ่านเพิ่มเติม
สงขลา

สงขลา

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ปร​ะธานแม่บ้า​นมหาดไทยจั​งหวัดสงขลา​ ใน​ฐานะ​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​สงขลา​ มอบหมายให้​ สมาชิก​กิ่ง​กาชาด​อําเภอ​สะเดา พร้อมด้วย​ สมาชิก​แม่บ้าน​มหาดไทย​จังหวัด​สงขลา​ นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นาย​อำเภอ​สะเดา...

อ่านเพิ่มเติม
สงขลา

สงขลา

วันนี้ 20 พฤษภาคม 2564 นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบถุงปันน้ำใจ สู้ภัย COVID -​ 19 ให้กับ​ อสม.อำเภอ​หาดใหญ่ เพื่อ​นำไปมอบ​แก่ ​ผู้​กัก​ตัว และ​ยากไร้ จำนวน 2 ราย ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา...

อ่านเพิ่มเติม