เลือกหน้า
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมอำเภอกระนวน นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางนวลนฤมล พิรุณสาร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ อำเภอกระนวน และคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกลาง ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางนวลนฤมล พิรุณสาร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น , กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และ กิ่งกาชาดอำเภอกระนวน...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านโนนข่า หมู่ที่ 10 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางราตรี เสาโกศล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด...
นนทบุรี

นนทบุรี

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2566 รายนางลูกจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ...
นนทบุรี

นนทบุรี

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางนภัสภรณ์ กังสุกุล รองนายกเหล่ากาชาดฯ และกรรมการเหล่ากาชาดฯ ลงเยี่ยมและติดตามผลการเรียนเสริมของนักเรียนที่มีภาวะถดถอยทางการเรียน จำนวน 10 ราย (ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด...
นนทบุรี

นนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ รับมอบการสนับสนุนถุงผ้าโอ๊ควูด SAVE LIVES จาก คุณวรมน รัชตารมย์...