เลือกหน้า
น่าน

น่าน

วันที่ 26  มกราคม 2565 นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ออกปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ”...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 19 มกราคม 2566 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และกิ่งกาชาดอำเภอโกรกพระ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ...
เลย

เลย

  24 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. นางวราภรณ์  เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางกานต์สิรี เรณุมาศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นางเตือนใจ บุตรคุณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นางสาวรัตนาพร เทวะสัตย์ เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย...
เลย

เลย

วันที่ 24 มกราคม 2566 นางวราภรณ์  เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางกานต์สิรี เรณุมาศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นางเตือนใจ บุตรคุณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นางสาวรัตนาพร เทวะสัตย์ เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย...
เลย

เลย

วันที่ 18 มกราคม 2566 นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมพิธีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดเลย มีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี...
เลย

เลย

วันที่ 17 มกราคม 2566 นางวราภรณ์  เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางเตือนใจ บุตรคุณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมพิธีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดเลย มีนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์...