เลือกหน้า
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางรัดใจ สิริรัตตนนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา...
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางรัดใจ สิริรัตตนนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา...
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายสุพจน์ ตรีรัตนนุกูล นายอำเภอบางคล้า พร้อมด้วยนางทัศนีย์ ตรีรัตนนุกูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า คณะกรรมการสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า...
ฉะเชิงเทรา 

ฉะเชิงเทรา 

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 นางพัธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา/คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเอกสารฯ ปลัดอำเภอ...
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการจังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมด้วยนางพัทธานันท์ ยังตรง...
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 นางพัธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา/คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเอกสารฯ ปลัดอำเภอ...