เลือกหน้า

ที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์ของเหล่ากาชาดจังหวัด


สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
บริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
ถนนอุตรกิจ  อ.เมือง  จ.กระบี่  81000
โทรศัพท์  :  0-7562-0985
โทรสาร   :  0-7562-0985
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม
หมู่ 6  ตำบลถนนขาด
อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000
โทรศัพท์  :  0-3434-0018
โทรสาร   :  0-3434-0018-9
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  71000
โทรศัพท์  :  0-3451-2887
โทรสาร   :  0-3451-2887
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
ถนนสุนทรวิจิตร  อ.เมือง  จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์  :  0-4251-1580
โทรสาร   :  0-4251-1580
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
8  ถนนสุรินทร์  อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์  46000
โทรศัพท์  :  0-4382-2232
โทรสาร   :  0-4382-2232
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
ถนนราชดำเนิน  อ.เมือง
จ.นครราชสีมา  30000
โทรศัพท์  :  0-4425-4615
โทรสาร   :  0-4425-4615
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร
17  ถนนเทศา 1  อ.เมือง
จ.กำแพงเพชร  62000
โทรศัพท์  :  0-5571-1420
โทรสาร   :  0-5571-1420
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช
658  ถนนราชดำเนิน  อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช  80000
โทรศัพท์  :  0-7534-1202
โทรสาร   :  0-7534-1202
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ราชการ  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000
โทรศัพท์  :  0-4333-1111
โทรสาร   :  0-4323-7136
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสุวรรค์วิถี  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทรศัพท์  :  093-578-8872
โทรสาร   :  0-5622-7015
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี
ถนนเลียบเนิน  อ.เมือง  จ.จันทบุรี  22000
โทรศัพท์  :  0-3931-2766
โทรสาร   :  0-3931-2766
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส
ถนนสุริยะประดิษฐ์  อ.เมือง  จ.นราธิวาส  96000
โทรศัพท์  :  0-7351-4712
โทรสาร   :  0-7351-4712
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนมรุพงษ์  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  24000
โทรศัพท์  :  0-3881-4241, 080-1008668
โทรสาร   :  0-3851-4241
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน
ถนนสุริยพงษ์  อ.เมือง  จ.น่าน  55000
โทรศัพท์  :  0-5477-4513
โทรสาร   :  0-5477-4513
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ  อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000
โทรศัพท์  :  0-3827-1970
โทรสาร   :  0-3827-1970
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี
213  ถนนนนทบุรี  ต.สวนใหญ่  อ.เมือง จ.นนทบุรี  11000
โทรศัพท์  :  0-2527-3878
โทรสาร   :  0-2525-2160
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท
ถนนพรหมประเสริฐ  อ.เมือง จ.ชัยนาท  17000
โทรศัพท์  :  0-5641-1963
โทรสาร   :  0-5641-1963
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์  1159 ต.เขากระโตง  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000
โทรศัพท์  :  0-4461-2169
โทรสาร   :  0-4461-2169
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบูรพา  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  36000
โทรศัพท์  :  0-4481-1558
โทรสาร   :   0-4481-1203
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
ถนนเทศปทุม-ปทุมธานี  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี  12000
โทรศัพท์  :  0-2581-5550
โทรสาร    :  0-2593-4076
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร
ถนนอาภากร  อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000
โทรศัพท์  :  0-7750-4644
โทรสาร   :  0-7750-4644
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ถนนสู้ศึก  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000
โทรศัพท์  :  0-3260-2497
โทรสาร   :  0-3260-2497
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย
ถนนธนาลัย  อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000
โทรศัพท์  :  0-5371-6196
โทรสาร   :  0-3827-1976
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ถนนพินิจรังสรรค์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี  25000
โทรศัพท์  :  0-3721-0729
โทรสาร   :  0-3721-0729
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
196  ถนนราชภาคินัย  ต.ศรีภูมิ  อ.เมือง
จ.เชียงใหม่  50200
โทรศัพท์  :  0-5321-2638
โทรสาร   :  0-5321-2638
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
ถนนเดชา  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000
โทรศัพท์  :  0-7334-9215
โทรสาร   :  0-7333-2218
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
8  ถนนรื่นรมย์  อ.เมือง  จ.ตรัง  92000
โทรศัพท์  :  0-7550-1095
โทรสาร   :  0-7550-1095
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา
99/19  ถนนพหลโยธิน  หมู่ 11  ต.บ้านต๋อม
อ.เมือง  จ.พะเยา  56000
โทรศัพท์  :  0-5448-2298
โทรสาร   :  0-5448-2298
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด
ถนนราษฎร์นิยม  อ.เมือง
จ.ตราด  23000
โทรศัพท์  :  0-3951-2135
โทรสาร   :  0-3951-2135
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนโรจนะ  ต.ประตูชัย  อ.เมือง
จ.พระนครศรีอยุธยา  13000
โทรศัพท์  :  0-3524-3613
โทรสาร   :   0-3524-3613
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
ถนนจรดวิถีถ่อง  อ.เมือง
จ.ตาก  63000
โทรศัพท์  :  0-5551-1011
โทรสาร   :  0-5551-1011
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา
560  ถนนเพชรเกษม  ต.ท้ายช้าง
อ.เมือง  จ.พังงา  82000
โทรศัพท์  :  0-7641-1939
โทรสาร   :  0-7641-1939
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก
ถนนสุวรรณศร  อ.เมือง
จ.นครนายก  26000
โทรศัพท์  :  0-3731-1553
โทรสาร   :  0-3731-1553
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
ถนนทิพย์ช้าง  อ.เมือง
จ.ลำปาง  52000
โทรศัพท์  :  0-5421-7758
โทรสาร   :  0-5421-7758
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
ถนนราเมศวร์  อ.เมือง
จ.พัทลุง  93000
โทรศัพท์  :  0-7461-1678
โทรสาร   :  0-7461-3012
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน
ถนนอินทยงยศ  อ.เมือง
จ.ลำพูน  51000
โทรศัพท์  :  0-5351-0370
โทรสาร   :  0-5351-0370
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร
ถนนพิจิตร-ตะพานหิน  อ.เมือง
จ.พิจิตร  66000
โทรศัพท์  :  0-5661-1074
โทรสาร   :  0-5661-1074
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ถนนเจริญรัฐ
ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย  42000
โทรศัพท์  :  0-4281-1161
โทรสาร   :  0-4281-1774
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก
ถนนจ่านกร้อง  อ.เมือง
จ.พิษณุโลก  65000
โทรศัพท์  :  0-5525-1144
โทรสาร   :  0-5525-1144
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนศรีวิเศษ  อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ  33000
โทรศัพท์  :  0-4561-1367
โทรสาร   :  0-4561-1367
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
ถนนดำเนินเกษม  อ.เมือง
จ.เพชรบุรี  76000
โทรศัพท์  :  0-3242-6144
โทรสาร   :  0-3242-6144
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
1848 ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาติเชิงชุม  อ.เมือง
จ.สกลนคร  47000
โทรศัพท์  :  0-4271-1326
โทรสาร   :  0-4271-1326
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนเพชรเจริญ  อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์  67000
โทรศัพท์  :  0-5672-1528
โทรสาร   :  0-5672-1528
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
ถนนสตูลธานี  อ.เมือง
จ.สตูล  91000
โทรศัพท์  :  0-7473-0966
โทรสาร   :  0-7471-1055
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์  อ.เมือง
จ.แพร่  54000
โทรศัพท์  :  0-5452-3007
โทรสาร   :  0-5452-3007
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ
ถนนสุทธิภิรมย์  อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ  10270
โทรศัพท์  :  0-2395-0089, 086-3394777
โทรสาร   :  0-2382-6047
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
38/34 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ  อ.เมือง
จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  :  0-7621-1766
โทรสาร   :  0-7621-1766
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม
ถนนเอกชัย  อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม  75000
โทรศัพท์  :  0-3471-5505
โทรสาร   :  0-3471-5505
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม
333 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม  44000
โทรศัพท์  :  0-4371-3691
โทรสาร   :  0-4371-3691
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
952  ถนนเศรษฐกิจ  ต.มหาชัย  อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร  74000
โทรศัพท์  :  0-3442-6803, 081-8585355
โทรสาร   :  0-3442-6803
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
อุทยานวัฒนธรรม เลขที่ 99 ถนนพิทักษ์พนมเขต  ต.มุกดาหาร
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000
โทรศัพท์  :  0-4266-1109
โทรสาร   :   0-4266-1169
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี
2/6  ซอย15  ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม  ต.ปากเพรียง
อ.เมือง  จ.สระบุรี  18000
โทรศัพท์  :  0-3621-1911
โทรสาร   :  0-3621-1911
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุมลุมประพาส  อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน  58000
โทรศัพท์  : 0-5361-4097, 0-5361-2158
โทรสาร   :  0-5361-2158
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา
23  ถนนชายเขา  ต.บ่อยาง  อ.เมือง
จ.สงขลา  90000
โทรศัพท์  :  0-7432-3760, 0-7431-1136
โทรสาร   :  0-7431-1136
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
33  ถนนสุขยางค์  อ.เมือง
จ.ยะลา  95000
โทรศัพท์  :  0-7321-2955
โทรสาร   :  0-7321-2955
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-บางพาน  อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี  16000
โทรศัพท์  :  0-3650-7249
โทรสาร   :  0-3650-7249
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท  อ.เมือง
จ.ยโสธร  35000
โทรศัพท์  :  0-4571-4986
โทรสาร   :  0-4572-4986
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย
ถนนนิกรเกษม  อ.เมือง
จ.สุโขทัย  64000
โทรศัพท์  :  0-5561-1314
โทรสาร   :  0-5561-1314
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง
17  ถนนกำลังทรัพย์  อ.เมือง
จ.ระนอง  85000
โทรศัพท์  :  0-7782-1522
โทรสาร   :  0-7782-1522
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
ถนนพระพันวษา  ต.ท่าพี่เลี้ยง  อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี  72000
โทรศัพท์  :  0-3552-2457
โทรสาร   :  0-3552-2457
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
ถนนตากสินมหาราช  อ.เมือง
จ.ระยอง  21000
โทรศัพท์  :  0-3887-0235
โทรสาร   :  0-3887-0235
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
168/1  ถนนหน้าเมือง  อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี  84000
โทรศัพท์  :  0-7727-2798
โทรสาร   :  0-7727-2798
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี
50  ถนนวรเดช  อ.เมือง
จ.ราชบุรี  70000
โทรศัพท์  :  0-3232-1085
โทรสาร   :  0-3232-1085
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์
ถนนหลักเมือง  อ.เมือง
จ.สุรินทร์  32000
โทรศัพท์  :  0-4451-3391
โทรสาร   :  0-4451-3391
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด
50  ถนนรัชชูปการ  อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด  45000
โทรศัพท์  :  0-4351-1511
โทรสาร   :  0-4351-1511
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย
ถนนมีชัย  อ.เมือง
จ.หนองคาย  43000
โทรศัพท์  :  0-4241-2379
โทรสาร   :  0-4241-2379
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช  อ.เมือง
จ.ลพบุรี  15000
โทรศัพท์  :  0-3677-0007
โทรสาร   :   0-3677-0007
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
ถนนเทศบาล 1  อ.เมือง
จ.อ่างทอง  14000
โทรศัพท์  :  0-3561-2111
โทรสาร   :   0-3561-2111
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ถนนมุขมนตรี  อ.เมือง
จ.อุดรธานี  41000
โทรศัพท์  :  0-4222-2960
โทรสาร   :  0-4232-5588
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
ถนนประชานิมิตร  อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์  53000
โทรศัพท์  :  0-5541-3501
โทรสาร   :  0-5541-3501
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย  อ.เมือง
จ.อุทัยธานี  61000
โทรศัพท์  :  0-5651-2956
โทรสาร   :  0-5651-2956
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนพรหมเทพ  อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี  34000
โทรศัพท์  :  0-4524-4821
โทรสาร   :  0-4524-4821, 0-4525-5058
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู
ศุนย์ราการจังหวัดหนองบัวลำภู
ถนนหนองบัวลำภู-เลย  อ.เมือง
จ.หนองบัวลำภู  39000
โทรศัพท์  :  0-4237-8541
โทรสาร   :   0-4237-8541
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  ชั้น 4
ถนนชยางกูร  อ.เมือง
จ.อำนาจเจริญ  37000
โทรศัพท์  :  0-4552-3020
โทรสาร   :   0-4552-3020
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว
ถนนสุวรรณศร อ.เมือง
จ.สระแก้ว  27000
โทรศัพท์  :  0-3742-5117
โทรสาร   :  0-3742-5117
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2  อ.เมือง
จ.บึงกาฬ  38000
โทรศัพท์  :  0-4249-1551
โทรสาร   :  0-4249-2716