เลือกหน้า

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย

1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0 2256 4043-4

อีเมล์ [email protected]

การเดินทาง

สายรถเมล์ที่ผ่าน ถ.พระรามที่ 4: สาย 4, 25 (ปากน้ำ-สามแยก), 46, 47, 50, 67, 109, ปอ.507, ปอ.177
สายรถเมล์ที่ผ่าน ถ.อังรีดูนังต์ : สาย 16, 21, 162, ปอ.141, ปอ.21

BTS : รถไฟฟ้าสถานีศาลาแดง
MRT : รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสามย่าน