เลือกหน้า
ยโสธร 

ยโสธร 

วันที่ 26 กันยายน 2565 นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางวิชชุฎา เข็มเพชร นางรพีพรรณ แสงศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร คณะกรรมและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ร่วมมอบรถจักรยาน จำนวน 132 คัน พร้อมที่สูบลม จำนวน 132 อัน ตามโครงการ 130 ปี...
ระยอง

ระยอง

วันที่ 10 กันยายน 2565 นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา ยินดีสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายอำเภอเมืองระยอง ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร จิตอาสา...
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

วันที่ 8 กันยายน 2565 นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา แพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยะลา เจ้าหน้าที่โรงพยาลเบตง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเบตงและ...
กิ่งกาชาดอำเภอกระสัง

กิ่งกาชาดอำเภอกระสัง

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายคำเคลื่อน พณะชัย นายอำเภอกระสัง ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอกระสัง พร้อมด้วย นางเยาวพรรณ พณะชัย นายกกิ่งกาชาดอำเภอกระสัง ผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกับ นางสาวเสาวนีย์ เสาวกูล หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ และคณะ...
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 13 กันยายน 2565 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางฐิติพร ศิริโกศล ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ ผู้ป่วย ผู้พิการ ราย นายบุญ อินทรักษา...