เลือกหน้า
สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เปิดรับสมัครบุคลากรประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 21 ม.ค. 67

สวัสดิการที่จะได้รับ
📌เงินเดือน , เงินเพิ่มค่าประสบการณ์ฯ
📌สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเองและครอบครัว
📌ตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี
📌กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
📌เงินสบทบค่าเล่าเรียนบุตร
สมัครงานและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางออนไลน์
📣ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02 256 4059 หรือ 02 251 8524