เลือกหน้า

เป็นตัวแทนสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดในอำเภอของตนตามที่ได้รับมอบหมาย

หนองคาย

หนองคาย

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ไปพบญาติของผู้บริจาคดวงตา...

อ่านเพิ่มเติม
หนองคาย

หนองคาย

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย รับมอบเงินบริจาคจากตัวแทนสันนิบาตเทศบาลจังหวัดหนองคาย จำนวน 20,000 บาท ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อสนับสนุนกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย...

อ่านเพิ่มเติม
สุรินทร์

สุรินทร์

วันที่ 16 เมษายน 2564 นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม พร้อมด้วยนางเนาวรัตน์ จงอุตส่าห์ ภรรยานายอำเภอท่าตูม สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ประจำอำเภอท่าตูม ส่วนราชการอำเภอท่าตูม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือ...

อ่านเพิ่มเติม
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 19 เมษายน 2564 คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีของรางวัลทั่วไปคงเหลือร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2564 ชำรุด ณ...

อ่านเพิ่มเติม
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 6 เมษายน 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย "วันจักรี" เนื่องใน...

อ่านเพิ่มเติม
ตรัง

ตรัง

วันที่ 29 มีนาคม 2564 การขยายเครือข่ายการใช้งานแอปพลิเคชั่น "พ้นภัย" สภากาชาดไทย ที่ศาลาประชาคมอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง นางละมัย เจริญโสภา มอบหมายให้คณะกรรมการ ร่วมขยายเครือข่ายการใช้งานแอปพลิเคชั่น "พ้นภัย" สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์...

อ่านเพิ่มเติม
ตรัง

ตรัง

วันที่ 29 มีนาคม 2564 การขยายเครือข่ายการใช้งานแอปพลิเคชั่น "พ้นภัย" สภากาชาดไทย ที่ศาลาประชาคมอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง นางละมัย เจริญโสภา มอบหมายคณะกรรมการ ร่วมขยายเครือข่ายการใช้งานแอปพลิเคชั่น "พ้นภัย" สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์...

อ่านเพิ่มเติม