เลือกหน้า

วันที่ 16 เมษายน 2564 นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม พร้อมด้วยนางเนาวรัตน์ จงอุตส่าห์ ภรรยานายอำเภอท่าตูม สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ประจำอำเภอท่าตูม ส่วนราชการอำเภอท่าตูม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือ และมอบถุงธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย ให้แก่ราษฎรประสบวาตภัยที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายในเขตพื้นที่อำเภอท่าตูม จำนวน 25 หลังคาเรือน ดังนี้
1. บ้านทุ่งโก ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 15 หลังคาเรือน
2. บ้านเฉนียง ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 10 หลังคาเรือน