เลือกหน้า
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 23 มกราคม 2566  นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางปรียนันท์ น้อยสันเทียะ นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารที่ปรึกษา/กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร”ลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจ ”...
กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด

กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด  นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด มอบหมายให้ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือ พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน และชุดยา และเวชภัณฑ์...
เลย

เลย

วันที่ 26 มกราคม 2566  นางวราภรณ์  เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางเตือนใจ บุตรคุณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด กรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับ พมจ.เลย   อำเภอผาขาว สาธารณสุขอำเภอผาขาว อบต.ท่าช้างคล้อง...
น่าน

น่าน

วันที่  26  มกราคม 2565 นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ออกปฏิบัติงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์...
น่าน

น่าน

วันที่  26  มกราคม 2565  นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ออกปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่ 26 มกราคม  2566  นางปิยะฉัตร อุสาหะ  รักษาการแทน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนงลักษณ์ รักษ์พันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายพรพนม จันทรเทพ...