เลือกหน้า
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566  นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางปรียนันท์ น้อยสันเทียะ นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต “Plus 1...

โครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร 9.30 น.นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัด สภากาชาดไทย และรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดปฐมนิเทศนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับตำแหน่งใหม่ จำนวน 24 ท่าน...

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เร่งรัดส่งถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชนให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เร่งรัดส่งถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชนให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ได้มอบให้นายวิทยา จันทร์ฉลอง...

การผลิตและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 โดยเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด

สรุปผลการดำเนินงาน   การผลิตหน้ากากอนามัย 9,180,142 จำนวนชิ้น   แจกจ่ายให้ประชาชน 7,615,895 ราย     ข้อมูลสรุปตั้งแต่ วันที่ 2 มีนาคม – 22 ตุลาคม 2563 การดำเนินงาน นายกฤษฎา บุญราชผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด 29 มกราคม...