เลือกหน้า
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. ณ บ้านเลขที่ 111 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางราตรี เสาโกศล , นางนวลนฤมล พิรุณสาร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบเงิน จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่  5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.30 น. ณ บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 1 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ มอบเงิน จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) พร้อมด้วยถุงยังชีพช่วยเหลือ ครอบครัวนางดวงจันทร์ สร้อยสุด ผู้ประสบอัคคีภัย...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.20 น. ณ บ้านเลขที่ 233 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ มอบเงิน จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) พร้อมด้วยถุงยังชีพและชุดเสื้อผ้าจากสภากาชาดไทยช่วยเหลือ ครอบครัวนายชัชวาล...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ณ บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองเปือยน้อย นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางราตรี เสาโกศล , นางขนิษฐา พินิจพานิชย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ,...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางดาราการณ์  ทองจิตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายอำเภอปทุมราชวงศา...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. ณ บ้านเลขที่ 111 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางราตรี เสาโกศล , นางนวลนฤมล พิรุณสาร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท...