เลือกหน้า
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางทัศนีย์ ตรีรัตนนุกูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า พร้อมด้วยที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า คณะกรรมการสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า...
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางรัดใจ สิริรัตตนนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา...
ฉะเชิงเทรา 

ฉะเชิงเทรา 

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายสุพจน์ ตรีรัตนนุกูล นายอำเภอบางคล้า พร้อมด้วย นางทัศนีย์ ตรีรัตนนุกูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย...
ฉะเชิงเทรา 

ฉะเชิงเทรา 

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางรัดใจ สิริรัตตนนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา...
ฉะเชิงเทรา 

ฉะเชิงเทรา 

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางรัดใจ สิริรัตตนนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสุพจน์ ตรีรัตนนุกูล...
ชลบุรี

ชลบุรี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ภายใต้การดูแลของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นางสาวประภัสรา ศรีทอง มอบหมายรองนายก คณะกรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พร้อมมอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 5...