เลือกหน้า
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 24 มกราคม 2566 นางบุษดี สุวรรณรัตน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ อาสายุวกาชาดสภากาชาดไทย และอาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมกับโรงพยาบาลชัยภูมิ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ  ณ...
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 18 มกราคม 2565 นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร  มอบหมายให้ นางปรียนันท์ น้อยสันเทียะ นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารออกหน่วยรับบริจาคโลหิต “Plus 1...
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 18 มกราคม 2565 นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร  มอบหมายให้นางปรียนันท์ น้อยสันเทียะ นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารออกหน่วยรับบริจาคโลหิต “Plus 1...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 23 มกราคม 2566 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (ทีมกาชาดวันจันทร์) ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ ได้โลหิตทั้งสิ้น 72 ยูนิต...
บึงกาฬ

บึงกาฬ

วันที่ 23 มกราคม 2566 นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ นายกเหล่ากาชาดบึงกาฬ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอปากคาด ร่วมด้วย นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอปากคาด ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมพิธีมอบเครื่องห่มกันหนาวพระราชทาน...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 23 มกราคม 2566 นางมนัสวี มนตริวัต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอหันคา มีผู้บริจาคโลหิต...