เลือกหน้า
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน นายอำเภอบางปะกง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะกง พร้อมด้วยนายคำนึง แสงทอง รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะกง...

ฉะเชิงเทรา

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางทัศนีย์ ตรีรัตนนุกูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า พร้อมด้วยคณะสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า...
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางทัศนีย์ ตรีรัตนนุกูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า พร้อมด้วยที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า คณะกรรมการสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า...
ฉะเชิงเทรา 

ฉะเชิงเทรา 

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา จิตอาสาสภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง...
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย คณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรภาครัฐ เอกชน...
จันทบุรี

จันทบุรี

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 ที่ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำโดยนางวราพร วัฒนกรุณา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี...