เลือกหน้า
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 23 มกราคม 2566 นางมนัสวี มนตริวัต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอหันคา มีผู้บริจาคโลหิต...
น่าน

น่าน

วันที่  26  มกราคม 2565  นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ออกปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข...
น่าน

น่าน

วันที่ 26  มกราคม 2565 นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ออกปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ”...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 16 มกราคม 2566 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 8 พร้อมด้วย เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา นายกเหล่ากาชาด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด โดยมีนายเตช...

บึงกาฬ

วันที่ 16 มกราคม 2566 เหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมโครงการประชุมสัมมนา นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัด และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องราชมณเฑียร แกรนด์บอลรูม โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 1) นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์...

กาญจนบุรี

วันที่ 16 มกราคม 2566 รศ.ดร.พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย​ เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมโครงการประชุมสัมมนา นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัด...