เลือกหน้า
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ท่าอากาศยานพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ...
กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด

กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด / นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอแม่สอด พร้อมด้วย พลตรี ยุทธชัย จันทรวิภาค ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผู้บังคับหน่วย...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 30 มีนาคม 2565 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อาสายุวกาชาดโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม และประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยปฏิบัติงาน ร่วมกับคณะบุคลากรทางการแพทย์จากสภากาชาดไทย...
พังงา

พังงา

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรม (KICK OFF) คาราวานแก้จนจังหวัดพังงา : โครงการพังงาร่วมใจ รวมพลัง พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตปัญหา ขจัดความยากจน ภายใต้...
หนองคาย

หนองคาย

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ไปพบญาติของผู้บริจาคดวงตา...
หนองคาย

หนองคาย

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย รับมอบเงินบริจาคจากตัวแทนสันนิบาตเทศบาลจังหวัดหนองคาย จำนวน 20,000 บาท ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อสนับสนุนกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย...