เลือกหน้า

วันที่ 30 มีนาคม 2565 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อาสายุวกาชาดโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม และประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยปฏิบัติงาน ร่วมกับคณะบุคลากรทางการแพทย์จากสภากาชาดไทย ในการปฏิบัติงานการเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ ท่อน้ำตาอุดตัน และโรคของเปลือกตา พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่พระภิกษุ แม่ชี นักบวช ผู้นำศาสนา และประชาชนทั่วไป จำนวน 300 คน ที่เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ ท่อน้ำตาอุดตัน และโรคของเปลือกตา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2565 รวมระยะเวลา 6 วัน ณ วัดหนองขุนชาติ อำเภอ หนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี