การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย

ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับ นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี...

อ่านเพิ่มเติม
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอศรีนครและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง คือ นางบุญจันทร์ ทิมสูงเนิน...

อ่านเพิ่มเติม
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายกิ่งกาชาดอำเภอศรีสัชนาลัย และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้รับความเสียหาย 2 หลัง หลังแรกบ้านเลขที่ 186/1 หมู่ 3 ตำบลศรีสัชนาลัย...

อ่านเพิ่มเติม
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ นางภูริชา ภิญโญกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฏร์ธานีและ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย เจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยาปลัดอำเภอไชยา ผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ในพื้นที่...

อ่านเพิ่มเติม
ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี รอง ผอ.รมน.จ.ปจ. (ท) ​หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี...

อ่านเพิ่มเติม
ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี รอง ผอ.รมน.จ.ปจ. (ท)​ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดปราจีนบุรี ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และประกอบอาหารเลี้ยง...

อ่านเพิ่มเติม
ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับชาวบ้านวังมืด หมู่ 5 ต.บุพราหมณ์...

อ่านเพิ่มเติม
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก/นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก กรรมการ...

อ่านเพิ่มเติม
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ช่วย คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์...

อ่านเพิ่มเติม