เลือกหน้า

การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบและกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร ส่งผลให้แคมป์คนงานเก็บขยะ...

อ่านเพิ่มเติม
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 6 มกราคม 2565 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสมาชิกสภากาชาดไทยอำเภอหนองบัวแดง  อำเภอหนองบัวแดง เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย  ราย นายจันทร์ คำวงษา บ้านเลขที่ 34 หมู่ 17  ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง ...

อ่านเพิ่มเติม
กิ่งกาชาดอำเภอห้วยแถลง

กิ่งกาชาดอำเภอห้วยแถลง

วันที่ 8 มกราคม 2565 นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยแถลง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอห้วยแถลง เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบชุดธารน้ำใจ ที่นอน ผ้าห่ม น้ำดื่ม ให้กับผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 3 หลังคาเรือน ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 19.30 น....

อ่านเพิ่มเติม
เลย

เลย

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้นางสุจิตรา ขาวประเสริฐ  ภริยานายอำเภอปากชม/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดเลย มีนายศิริวัฒน์...

อ่านเพิ่มเติม
เลย

เลย

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางดรุณี ยาฟอง , นางนริศรา สุวรรณโค กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย , สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดเลย...

อ่านเพิ่มเติม
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางสุภาวดี บุญส่ง ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เข้าเยี่ยมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ราย นายฉลอม พันธุ์เรือง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี...

อ่านเพิ่มเติม
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางฐิติพร ศิริโกศล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นางสุภาวดี บุญส่ง ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เข้าเยี่ยมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ราย...

อ่านเพิ่มเติม
บึงกาฬ

บึงกาฬ

วันที่ 8 ธันวาคม 2564นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางเฉลิมศรี บุญมาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬนางคำหมุน ยอดเทพ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬร่วมด้วย นายกฤษฎา โพธิ์ชัย นายอำเภอโซ่พิสัย...

อ่านเพิ่มเติม
พังงา

พังงา

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นางวิภาดา  ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางนนทลี อบสุวรรณ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา...

อ่านเพิ่มเติม