เลือกหน้า

การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย

ตาก

ตาก

วันที่ 27 มกราคม 2564 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางจรูญลักษณ์ โชติมานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบเครื่องครัวบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ให้แก่อำเภอแม่สอด โดยมี ปลัดอำเภอแม่สอด เป็นผู้รับมอบแทน...

อ่านเพิ่มเติม
แพร่

แพร่

วันที่ 21 มกราคม 2564 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางเกศสุดา อนุสาสนนันท์ นางจารุณีย์ สุขประเสริฐ นางกรวรรณ ใจเอื้อ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอวังชิ้น...

อ่านเพิ่มเติม
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 29 มกราคม 2564 นางรัชชุมา  บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย บ้านของนายราตรี  หาญจิตร บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 14 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  ในการนี้...

อ่านเพิ่มเติม
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นากเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย คือ นายอุทร กาญจนพันธ์ุวงศ์ อายุ 47 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 78 หมู่ที่ 3 ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี...

อ่านเพิ่มเติม
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 5 มกราคม 2564 นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมกับเครือข่ายกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท...

อ่านเพิ่มเติม
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่  5  มกราคม  2564 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล  รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ที่ปรึกษา ,กรรมการ, สมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจ ราย...

อ่านเพิ่มเติม
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 5 มกราคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจ ราย นายสมัย  พลโลกา...

อ่านเพิ่มเติม
กิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 พันจ่าโท ทวี พิมพ์อุบล นายอำเภอบ้านกรวด พร้อมด้วยนางสุดสงวน คงนันทะ นางบัววงศ์ เจริญพันธ์ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด กำนันตำบลหนองไม้งาม ผู้ใหญ่บ้าน และอสม.ในพื้นที่...

อ่านเพิ่มเติม
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมให้กำลังและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต (อุทกภัย) จำนวน 7 ราย ๆละ 3,000 บาท ดังนี้1. นางศรีวรรณ ไม้ค้าง...

อ่านเพิ่มเติม