เลือกหน้า

การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย

นครพนม  

นครพนม  

วันที่  13 กุมภาพันธ์ 2566  นางสงวน  จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  พร้อมด้วย นางศุทธิกานต์ วงศ์สถิตจิรกาล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม...

อ่านเพิ่มเติม
หนองคาย

หนองคาย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นางนงลักษณ์ ซุ้นหั้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 1 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร ได้มอบ ถุงยังชีพ 1 ชุด ผ้าห่ม 4 ผืน...

อ่านเพิ่มเติม
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2565 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่อำเภอตากฟ้า เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย ในเขตพื้นที่อำเภอตากฟ้า รายนายกองทูน เจ็กอยู่จริง...

อ่านเพิ่มเติม
เลย 

เลย 

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นางวราภรณ์  เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย มอบหมายนางสาวกานต์สิรี เรณุมาศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  นางเตือนใจ บุตรคุณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด...

อ่านเพิ่มเติม
เลย

เลย

วันที่ 10 มีนาคม 2566  นางวราภรณ์  เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางสาวกานต์สิรี เรณุมาศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นางเตือนใจ บุตรคุณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด...

อ่านเพิ่มเติม
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่่ 10  มีนาคม 2566 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางกิตติวรา จินดาพันธ์ ภริยานายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะ ฯ ลงพื้นที่อำเภอไพศาลี เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย ในเขตพื้นที่อำเภอไพศาลี ราย...

อ่านเพิ่มเติม
เลย

เลย

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นางวราภรณ์  เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย พร้อมนางเตือนใจ บุตรคุณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาด ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด กรรมการเหล่ากาชาด ร่วมกับนายกฤษฏา โพธิ์ชัย...

อ่านเพิ่มเติม
เลย

เลย

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นางวราภรณ์  เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย มอบหมายนางสาวกานต์สิรี เรณุมาศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นางเตือนใจ บุตรคุณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาด ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด...

อ่านเพิ่มเติม
เลย

เลย

วันที่ 7 มีนาคม 2566  นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางวราภรณ์  เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย นางสาวกานต์สิรี เรณุมาศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นางเตือนใจ บุตรคุณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย...

อ่านเพิ่มเติม