เลือกหน้า

การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย

ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 29 กันยายน 2564 ภายใต้การอำนวยการของ นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอโคกสำโรง นางแสงอรุณ ชัยจำรัส นายกกิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง นางจุไรรัตน์ อมรรุจิ นายกสมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์ และทีมงาน...

อ่านเพิ่มเติม
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 29 กันยายน 2564 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ปลัดอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย...

อ่านเพิ่มเติม
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษาคณะทำงานประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ปี 2564 สภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นางสุพิชฌาย์ วิชิโต หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4...

อ่านเพิ่มเติม
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายกกิ่งกาชาดอำเภอพรหมพิราม สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพรหมพิราม ปลัดอำเภออาวุโส กำนันตำบลท่าช้าง และผู้ใหญ่บ้าน มอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน...

อ่านเพิ่มเติม
อ่างทอง

อ่างทอง

วันที่​ 6 ตุลาคม​ 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมป์ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 2,000 ชุด มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง  ณ...

อ่านเพิ่มเติม
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นเขตที่อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท พร้อมทั้งมอบชุดธารน้ำใจ ยาสามัญประจำบ้าน ชุดสุขอนามัย ยาน้ำกัดเท้า แอลกอฮอล์เจล ให้แก่ประชาชน จำนวน 13 ครัวเรือน...

อ่านเพิ่มเติม
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ นำสมาชิกชมรมยุวกาชาดสังกัดเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่...

อ่านเพิ่มเติม
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย...

อ่านเพิ่มเติม
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ...

อ่านเพิ่มเติม