เลือกหน้า

ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎร ที่ประสบความทุกข์ยากเดือนร้อน และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ตลอดทั้งในท้องที่ทั่วไปและในชุมชนตามความจำเป็น

อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ภายใต้การอำนวยการของท่านณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ท่านเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี โดยพันจ่าเอกราชันย์ โฆสิทธิรัตน์ นายอำเภอห้วยคต พร้อมด้วยพันเอกณพัฒน์ ปกป้อง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 นายสมบัติ...

อ่านเพิ่มเติม
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ภายใต้การอำนวยการของท่านณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ท่านเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี โดยพันจ่าเอกราชันย์ โฆสิทธิรัตน์ นายอำเภอห้วยคต ได้มอบหมายให้ นายภราดร ทุ่มทอง ปลัดอำเภอห้วยคต ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอห้วยคต...

อ่านเพิ่มเติม
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ภายใต้การอำนวยการของท่านณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ท่านเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี โดยพันจ่าเอกราชันย์ โฆสิทธิรัตน์ นายอำเภอห้วยคต ได้มอบหมายให้ นายภราดร ทุ่มทอง ปลัดอำเภอห้วยคต ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอห้วยคต...

อ่านเพิ่มเติม
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ภายใต้การอำนวยการของ พ.จ.อ.ราชันย์ โฆสิทธิรัตน์ นายอำเภอห้วยคต มอบหมายให้นายภราดร ทุ่มทอง ปลัดอำเภอห้วยคต นำข้าวกล่องจำนวน 50 กล่องมอบให้ผู้กักตัว บ้านน้ำซับหมู่ที่ 6 ตำบลสุขฤทัย โดยได้รับการสนันสนุนข้าวจาก...

อ่านเพิ่มเติม
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางพิชญ์สินี สัมมานุช เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และนายไชยยศ วิทยา ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี...

อ่านเพิ่มเติม
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นางสุพิศชา เพ็ญธัญกิจ นางศุภรินทร์ ภู่ระหงษ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ...

อ่านเพิ่มเติม
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี รับมอบลูกฟักทองจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ที่เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่คลองอังวะ และชาวบ้าน ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี...

อ่านเพิ่มเติม