เลือกหน้า

ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎร ที่ประสบความทุกข์ยากเดือนร้อน และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ตลอดทั้งในท้องที่ทั่วไปและในชุมชนตามความจำเป็น

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 รศ. ดร. พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบหมายให้นางวิมลทิพย์ เวียงสิมมา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี กิ่งกาชาดอำเภอสังขะบุรี ร่วมออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์...

อ่านเพิ่มเติม
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ ในเขตพื้นที่ ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี...

อ่านเพิ่มเติม
นครพนม

นครพนม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางศุทธิกานต์  วงศ์สถิตจิรกาล  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ออกตรวจเยี่ยมดูแลให้กำลังใจ  ให้คำปรึกษา...

อ่านเพิ่มเติม
นครพนม  

นครพนม  

วันที่ 13  กุมภาพันธ์  2566 นางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม   พร้อมด้วยนางศุทธิกานต์  วงศ์สถิตจิรกาล  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  ออกตรวจเยี่ยมดูแลให้กำลังใจ...

อ่านเพิ่มเติม
นราธิวาส

นราธิวาส

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส มอบหมายนางโศภิษฐ์ นวลน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และนางแววมณี ไข่มุกด์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส...

อ่านเพิ่มเติม
เลย

เลย

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นางวราภรณ์  เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย มอบหมายให้นางสุภาวดี โชตินพรัตน์  ภริยานายอำเภอภูกระดึง/กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย คณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย ร่วมกับเจ้าหน้าที่รพ.สต.ผานกเค้า...

อ่านเพิ่มเติม
เลย 

เลย 

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นางวราภรณ์  เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางเตือนใจ บุตรคุณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด กรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับนางสาวพรทิพย์ คล้ายชม...

อ่านเพิ่มเติม
เลย

เลย

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นางวราภรณ์  เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางเตือนใจ บุตรคุณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด กรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับนางสาวพรทิพย์ คล้ายชม...

อ่านเพิ่มเติม
เลย

เลย

วันที่ 14 มีนาคม 2566  นางวราภรณ์  เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางเตือนใจ บุตรคุณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด กรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับนางสาวพรทิพย์ คล้ายชม...

อ่านเพิ่มเติม