ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎร ที่ประสบความทุกข์ยากเดือนร้อน และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ตลอดทั้งในท้องที่ทั่วไปและในชุมชนตามความจำเป็น

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นางอนุรี วิศิษฏ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมให้กำลังและมอบเงินช่วยนางสาวเพ็ญนภา ทวีทรัพย์ ณ โรงพยาบาลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช...

อ่านเพิ่มเติม
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางวัชราภรณ์  รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางประภารัตน์ เกตุพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  ปลัดอำเภอบ้านหมี่ สาธารณสุขตำบลบ้านชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี...

อ่านเพิ่มเติม
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางประภารัตน์   เกตุพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  ปลัดอำเภอบ้านหมี่ สาธารณสุขตำบลบ้านชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี...

อ่านเพิ่มเติม
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางวัชราภรณ์   รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางประภารัตน์ เกตุพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  นายอำเภอหนองม่วง นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง สาธารณสุขตำบลบ่อทอง  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...

อ่านเพิ่มเติม
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางระเบียบ ร่มไทรทอง  ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ออกเยี่ยมครัวเรือนผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ...

อ่านเพิ่มเติม
เลย

เลย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ลงพื้นที่พร้อม พมจ. เลย และอำเภอนาแห้ว เยี่ยม / มอบความช่วยเหลือ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุยากไร้ จำนวน 2 ราย 1. นางโชค จันทะคุณ อายุ 80 ปี ที่อยู่ 7 ม.6 บ้านบุ่ง ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย ผู้สูงอายุ ยากไร้...

อ่านเพิ่มเติม
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวนางเฉลียว รองเนียม อายุ 75 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ณ บ้านพักในสนามกอล์ฟ (ค่ายจิรประวัติ)...

อ่านเพิ่มเติม
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวเด็กหญิงสุทธิกานต์ ทองชื่น อายุ 4 ปี พิการทางสติปัญญาและร่างกาย ซึ่งอยู่ในความดูแลของป้าและย่า...

อ่านเพิ่มเติม
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ช่วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์...

อ่านเพิ่มเติม