เลือกหน้า

ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎร ที่ประสบความทุกข์ยากเดือนร้อน และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ตลอดทั้งในท้องที่ทั่วไปและในชุมชนตามความจำเป็น

ยะลา

ยะลา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา รับมอบน้ำดื่มจำนวน 3,000 ขวด จากน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังร่วมกับชมรมธนาคารจังหวัดยะลา สำหรับสนับสนุนการจัดงานและของดีเมืองยะลา ประจำปี 2564...

อ่านเพิ่มเติม
กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด

กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด

วันที่  20 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ โครงการแสงส่องใจ นัอมเกล้าถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

อ่านเพิ่มเติม
น่าน

น่าน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นางสุดารัตน์  แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน  มอบหมายให้นางสุภาสินี  งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมโครงการ " สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี " ในมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โดยมีนายวิบูรณ์ ...

อ่านเพิ่มเติม
สตูล

สตูล

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 5695 / สต.79 จัดโดยสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงานกศน.อำเภอเมืองสตูล เพื่อให้นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองสตูล...

อ่านเพิ่มเติม
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่าชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้สถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้กับผู้แทนอำเภอเวียงแหง จำนวน 3 ราย และอำเภอฝาง จำนวน 1 ราย...

อ่านเพิ่มเติม
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมมอบถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ให้กับนักเรียนดังนี้1. ระดับประถมต้น ป.1 -...

อ่านเพิ่มเติม
ราชบุรี

ราชบุรี

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี มอบหมายกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ รายนางสาวบังอร หอมประเสริฐ อยู่บ้านเลขที่ 263 หมู่ที่ 5 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี...

อ่านเพิ่มเติม
ยโสธร

ยโสธร

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นางพัทธานันท์  ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร มอบหมายนางสมจิตร สามารถ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ออกเยี่ยมติดตามดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...

อ่านเพิ่มเติม
สตูล

สตูล

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล รับมอบ นมเสริมภูมิคุ้มกัน จำนวน 1,800 กล่อง เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ฉีดวัคซีน Moderna ในพื้นที่จังหวัดสตูล และหน้ากากผ้า จำนวน 2,500 ชิ้น...

อ่านเพิ่มเติม