เลือกหน้า

ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎร ที่ประสบความทุกข์ยากเดือนร้อน และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ตลอดทั้งในท้องที่ทั่วไปและในชุมชนตามความจำเป็น

มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางหทัยรัตน์  น้อยสันเทียะ นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

อ่านเพิ่มเติม
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 7 ตุลาคม 2526 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ นางณัฐกมล วัชกีกุล กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และคณะ ร่วมกับ นายวรศิษย์  พุฒจีบ นายอำเภอจัตุรัส พร้อมด้วย อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...

อ่านเพิ่มเติม
ชัยภูมิ  

ชัยภูมิ  

วันที่ 1 กันยายน 2564 นางกรรณิกา กองฉลาด  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  พร้อมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการ นายอำเภอบ้านเขว้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  เทศบาลตำบลทุ่งทอง สมาชิกกาชาดอำเภอบ้านเขว้าชรบ. อสม. เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย...

อ่านเพิ่มเติม
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางฐิติรัตน แวงชิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองลพบุรี...

อ่านเพิ่มเติม
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางฐิติรัตน แวงชิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา สมาชิกหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ปลัดอำเภอเมืองลพบุรี  กำนัน...

อ่านเพิ่มเติม
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 1 กันยายน 2564 นางกรรณิกา กองฉลาด  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  พร้อมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการ  เยี่ยมให้กำลังใจและมอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประภัยน้ำท่วมชุมชนกุดแคนหัวถนน จำนวน 532 กล่อง...

อ่านเพิ่มเติม
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 1 กันยายน 2564 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการ เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและร่วมจัดทำอาหารโรงครัวพระราชทาน เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ประภัยน้ำท่วม ณ...

อ่านเพิ่มเติม
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 30 กันยายน 2564 นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยได้นำอาหารปรุงสุก...

อ่านเพิ่มเติม
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 30 กันยายน 2564 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ร่วมประกอบอาหารปรุงสุก...

อ่านเพิ่มเติม