เลือกหน้า

ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎร ที่ประสบความทุกข์ยากเดือนร้อน และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ตลอดทั้งในท้องที่ทั่วไปและในชุมชนตามความจำเป็น

ตราด

ตราด

วันที่ 21 มกราคม 2564 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยรองนายกและกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เยี่ยมให้กำลังใจและมอบแผ่นรองซับสำเร็จรูปให้กับนายชิต งามเจริญ ผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ ปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเขาสมิง...

อ่านเพิ่มเติม
ตราด

ตราด

วันที่ 21 มกราคม 2564 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

อ่านเพิ่มเติม
ตราด

ตราด

วันที่ 18 มกราคม 2564 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)...

อ่านเพิ่มเติม
ตราด

ตราด

วันที่ 12 มกราคม 2564 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของ อาหาร และเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรองโควิด - 19 บริเวณ ด่านท่าจอด ตำบลแสนตุ้ง...

อ่านเพิ่มเติม
ตราด

ตราด

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด มอบหมายให้นางจิตสุดา พุทธเกสร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เป็นผู้แทนในการมอบถุงยังชีพร่วมกับอำเภอบ่อไร่ จำนวน 70 ชุด...

อ่านเพิ่มเติม
ตราด

ตราด

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด มอบหมายให้นางศุภากร โกศลเศรษฐ์  กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยนางสาวชุติมา แดงประเสริฐ  อสม. ชุมชนรักษ์คลองบางพระ และทีม อสม. เขตเทศบาลเมืองตราด  นำชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต Covid-19...

อ่านเพิ่มเติม
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมปรุงอาหารและรับการสนับสนุนจาก - ครัวเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา 200 กล่อง- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา...

อ่านเพิ่มเติม
อุดรธานี

อุดรธานี

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดย นายสยาม ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นางจริญญา กังน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค...

อ่านเพิ่มเติม
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่เยี่ยม นางเถาว์ สวยงาม ผู้ประสบวาตภัย บ้านเรือนพังเสียหายทั้งหลัง แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต จึงได้มอบชุดธารน้ำใจ เครื่องนอน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ...

อ่านเพิ่มเติม