เลือกหน้า

ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎร ที่ประสบความทุกข์ยากเดือนร้อน และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ตลอดทั้งในท้องที่ทั่วไปและในชุมชนตามความจำเป็น

สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 13 กันยายน 2565 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางฐิติพร ศิริโกศล ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ ผู้ป่วย ผู้พิการ ราย นายบุญ อินทรักษา...

อ่านเพิ่มเติม
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ของเล่นเด็ก และนมพร้อมดื่ม ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท...

อ่านเพิ่มเติม
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นาวาเอกหญิง อินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ไปยัง ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่นักเรียนอายุ 17 ปี ที่ป่วยเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV) โดยมีนายยุทธนา แรกขึ้น นายอำเภอสรรคบุรี,...

อ่านเพิ่มเติม
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 16 กันยายน 2565 นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ราย นางเทา โคตรสขึง อายุ 74 ปี ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว คือ เบาหวานและความดันโลหิตสูง ติดเตียง...

อ่านเพิ่มเติม
ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

วันที่ 19 กันยายน 2565 นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางจินตนา ชัชวาลวงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีเปิดฯ และนางอัจฉรา ราชบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด...

อ่านเพิ่มเติม
ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

วันที่ 19 กันยายน 2565 นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางจินตนา ชัชวาลวงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีเปิดฯ และนางอัจฉรา ราชบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด...

อ่านเพิ่มเติม
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 19 กันยายน 2565 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นางจิตรลดา นวมทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด...

อ่านเพิ่มเติม
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท...

อ่านเพิ่มเติม
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท...

อ่านเพิ่มเติม