เลือกหน้า

สนับสนุนและส่งเสริม กิจการยุวกาชาด อาสากาชาด จิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย และกิจการต่างๆของสภากาชาดไทย

ตาก

ตาก

วันที่ 13 มีนาคม 2564 ที่บริเวณป่าชุมชนบ้านท่าปุยตก หมู่ที่ 5 ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก  นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" กิจกรรมจิตอาสาร่วมใจทำแนวกันไฟป้องกันการเกิดไฟป่า โดยมี...

อ่านเพิ่มเติม
ตรัง

ตรัง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดมอบหมายให้จิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอย่านตาขาว นำสิ่งของมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จำนวน 2 ราย หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จำนวน 4 ราย หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งค่าย...

อ่านเพิ่มเติม
ตรัง

ตรัง

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางวิมลทิพย์ ทองด้วง นางละออง สินอ่อน นางจิราภรณ์ ชูเอน จิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอเมืองตรัง เข้าช่วยเหลือนางสาว ลาด ชั้นเชีย ซึ่งได้รับอุบัติเหตุโดนรถชนตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562...

อ่านเพิ่มเติม
ตรัง

ตรัง

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางภรณ์ศศิวรรณ กิตติคุณ ประธานจิตอาสาสภากาชาดไทย อ.ห้วยยอดและจิตอาสาสภากาชาดไทยอ.ห้วยยอด ลงพื้นที่เยี่ยม น.ส.อุไรวรรณ เงินสมทอง อายุ 43 ปี ที่บ้านเลขที่ 133 ม.1 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง...

อ่านเพิ่มเติม
ตรัง

ตรัง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะวิทยากรจากเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่กรรมการและสมาชิกพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหาดสำราญ ตามโครงการการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุ...

อ่านเพิ่มเติม