เลือกหน้า

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้
นางภรณ์ศศิวรรณ กิตติคุณ ประธานจิตอาสาสภากาชาดไทย อ.ห้วยยอดและจิตอาสาสภากาชาดไทย
อ.ห้วยยอด ลงพื้นที่เยี่ยม น.ส.อุไรวรรณ เงินสมทอง อายุ 43 ปี ที่บ้านเลขที่ 133 ม.1 ต.นาวง
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ผู้ป่วยติดเตียงซึ่งเป็นผลจากการผ่าตัด ทำให้เดินไม่ได้ ผู้ป่วยใช้แพมเพิสไซส์ L
มีแม่เป็นผู้ดูแล ส่วนพ่อก็เป็นผู้พิการ  

Shares