เลือกหน้า

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.
นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะวิทยากรจากเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่กรรมการและสมาชิกพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหาดสำราญ ตามโครงการการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน ณ ศาลาประชาคม อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

Shares