เลือกหน้า

วันที่ 13 มีนาคม 2564 ที่บริเวณป่าชุมชนบ้านท่าปุยตก หมู่ที่ 5 ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก  นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาร่วมใจทำแนวกันไฟป้องกันการเกิดไฟป่า โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ และนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดตาก  นายปัญญารัตน์ รังศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก  หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การเกิดไฟป่าและหมอกควันในท้องที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากพื้นที่ที่เกิดไฟป่าบางจุด เป็นพื้นที่ป่าเขาเป็นหน้าผาสูงชัน การเดินทางเข้าไปดับไฟเป็นไปด้วยความยากลำบาก บางจุดไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่เกิดไฟป่าได้ ทำให้พื้นที่ป่าไม้ถูกเผาไหม้และเกิดหมอกควันมลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องที่ ดังนั้น ในวันนี้ทุกภาคส่วนจึงได้ร่วมกันทำแนวกันไฟ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะยับยั้งการเกิดไฟป่า เป็นแนวตั้งรับในการดับไฟป่า สกัดกั้นเพลิงที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ด้านหนึ่งไม่ให้ลุกลามไปอีกพื้นที่หนึ่ง ช่วยลดความรุนแรงไฟที่เกิดขึ้นได้ระดับหนึ่ง อีกด้วยโอกาสนี้ ทางอำเภอสามเงา ได้นำสิ่งของและอุปกรณ์ในการดับไฟป่า ได้แก่ หน้ากากกันสารพิษ พร้อมไส้กรอง ถุงมือผ้า และไม้กวาด มาสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เพื่อใช้ในภารกิจดับไฟป่าในครั้งนี้ด้วย

Shares