เลือกหน้า

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางวิมลทิพย์ ทองด้วง นางละออง สินอ่อน นางจิราภรณ์ ชูเอน จิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอเมืองตรัง เข้าช่วยเหลือนางสาว ลาด ชั้นเชีย ซึ่งได้รับอุบัติเหตุโดนรถชนตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 แรงกระแทกทำให้ต้องผ่าตัด กระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกราน และช่องท้อง แพทย์อนุญาต ให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านเพื่อทำกายภาพต่อไป แต่ผู้ป่วยไม่มีครอบครัว ไม่มีบุตรต้องมาอาศัยอยู่ในบ้านเลขที่ 105 หมู่ที่ 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง
จิตอาสาได้ประสาน ขอเตียงผู้ป่วยจาก รพสต นาโต๊ะหมิง และฝ่ายปกครองนาโต๊ะหมิงได้มอบที่นอนลมให้กับผู้ป่วย  

Shares