เลือกหน้า

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดมอบหมายให้จิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอย่านตาขาว นำสิ่งของมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 2
ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จำนวน 2 ราย หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จำนวน 4 ราย หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จำนวน 1 ราย  

Shares