เลือกหน้า

รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะอื่น

ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ นางณัฐกมล วัชกีกุล กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และคณะ ร่วมกับ โรงพยาบาลชัยภูมิ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ...

อ่านเพิ่มเติม
ตรัง

ตรัง

วันที่ 22 กันยายน 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายคณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิก เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ บ.โตโยต้าเมืองตรัง จก. สาขาศรีตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 86...

อ่านเพิ่มเติม
เลย

เลย

 วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานฉีดวัคซีนสภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ อำนวยความสะดวก ในจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19...

อ่านเพิ่มเติม
พังงา

พังงา

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นาง​วิภาดา​ ทิ​พญ​พงศ์​ธ​า​ดา​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​ มอบ​หมา​ยให้​นาง​จี​รนันท์​ สุท​พัฒน์​แก้ว​ รองนายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​ และ​คณะกรรมการ​ สมาชิก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​ ร่วม​กิจกรรม​​ รับบริจาคโลหิต​ ณ...

อ่านเพิ่มเติม
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยนางถนอมศรี รัตนรักษ์ ประธานที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วย นางสาววาสนา บรมธนรัตน์ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยคณะกรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยและ ธนาคารเลือด...

อ่านเพิ่มเติม
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย กิ่งกาชาดอำภอเดชอุดม ออกหน่วยปฏิบัติหน้าที่รับบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ หอประชุมอำเภอทุ่งศรีอุดม...

อ่านเพิ่มเติม
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับอำเภอไพศาลี...

อ่านเพิ่มเติม
ภูเก็ต

ภูเก็ต

วันที่ 13 ตุลาคม 2564  นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางศิริวรรณ  ปาณะพงศ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ร่วมออกหน่วยเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต ณ...

อ่านเพิ่มเติม
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี...

อ่านเพิ่มเติม