เลือกหน้า

รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะอื่น

ตราด

ตราด

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด มอบหมายให้นางประทาน ธัมมวิจยะ นางจิราภรณ์ พุ่มชลิต และนางเฉลิมศรี กือเจริญ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด...

อ่านเพิ่มเติม
เลย

เลย

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีข้าราชการ และประชาชน...

อ่านเพิ่มเติม
เลย

เลย

วันที่ 30 เมษายน 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตภาคสนาม ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบทำให้โลหิตสำรองไม่เพียงพอ มีประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต มีรายละเอียด ดังนี้-...

อ่านเพิ่มเติม
เลย

เลย

วันที่ 29 เมษายน 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และกรรมการเหล่ากาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก...

อ่านเพิ่มเติม
เลย

เลย

วันที่ 22 เมษายน 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้นางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอผาขาว  อำเภอผาขาว จังหวัดเลย...

อ่านเพิ่มเติม
เลย

เลย

วันที่ 20 เมษายน 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอนาด้วง  อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย มีข้าราชการ และประชาชน...

อ่านเพิ่มเติม
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับโรงพยาบาลชัยภูมิ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ที่ว่าการอำเภอเนินสง่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 91 คน  ได้โลหิตจำนวน 71 คน/ยูนิต...

อ่านเพิ่มเติม
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่  7 เมษายน 2564 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มาออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย...

อ่านเพิ่มเติม
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย /รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นางสุวภี อุไรวรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ปลัดอำเภอ...

อ่านเพิ่มเติม