เลือกหน้า

รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะอื่น

ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเปือยน้อย นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางราตรี เสาโกศล , นางขนิษฐา พินิจพานิชย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ อำเภอเปือยน้อย...

อ่านเพิ่มเติม
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอำเภอชุมแพ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางราตรี เสาโกศล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ อำเภอชุมแพ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น...

อ่านเพิ่มเติม
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น และคลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น...

อ่านเพิ่มเติม
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอำเภอหนองเรือ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ อำเภอหนองเรือ กิ่งกาชาดอำเภอหนองเรือ และคลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น...

อ่านเพิ่มเติม
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมอำเภอพระยืน นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ อำเภอพระยืน และคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เพื่อให้มีโลหิตสำรองเพียงพอและปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วย...

อ่านเพิ่มเติม
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ อำเภอเมืองขอนแก่น และคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

อ่านเพิ่มเติม
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น และคลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น...

อ่านเพิ่มเติม
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันนี้ 20 มีนาคม 2567 เวลา 11.30 น. ณ หอประชุมอำเภอมัญจาคีรี นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ อำเภอมัญจาคีรี และคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เพื่อให้มีโลหิตสำรองเพียงพอและปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วย...

อ่านเพิ่มเติม
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเขาสวนกวาง นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ อำเภอเขาสวนกวาง และคลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เพื่อให้มีโลหิตสำรองเพียงพอและปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วย...

อ่านเพิ่มเติม