เลือกหน้า

รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะอื่น

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

วันที่ 8 กันยายน 2565 นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา แพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยะลา เจ้าหน้าที่โรงพยาลเบตง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเบตงและ...

อ่านเพิ่มเติม
บึงกาฬ

บึงกาฬ

วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นางคำหมุน ยอดเทพ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ร่วมด้วย กรรมการและสมาชิกกาชาดกิ่งกาชาดอำเภอบึงโขงหลง...

อ่านเพิ่มเติม
บึงกาฬ

บึงกาฬ

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬมอบหมายให้ นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นางคำหมุน ยอดเทพ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ร่วมด้วย กรรมการและสมาชิกกาชาดกิ่งกาชาดอำเภอบึงโขงหลง...

อ่านเพิ่มเติม
กาญจนบุรี 

กาญจนบุรี 

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ และได้รับโลหิต จำนวน 70 ราย 24,500 ซีซี และ อวัยวะ จำนวน 2 ราย ณ ห้างกนกกาญจน์ อ.เมืองกาญจนบุรี...

อ่านเพิ่มเติม
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และได้รับโลหิต จำนวน 99 ราย 34,650 ซีซี และ อวัยวะ จำนวน 15 ราย  ณ กรมทหารราบที่ 19...

อ่านเพิ่มเติม
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางสาวเขมิกา ประเสริฐสม ภรรยาปลัดจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ...

อ่านเพิ่มเติม
กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด

กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด มอบหมายให้สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอด และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน แม่สอด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิต โดยมี ประชาชน...

อ่านเพิ่มเติม
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ  และได้รับโลหิต จำนวน 95 ราย 33,250 ซีซี และ อวัยวะ จำนวน 3 ราย และดวงตา จำนวน 3 ราย ณ...

อ่านเพิ่มเติม
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 1 กันยายน 2565 กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (ทีมกาชาดวันพฤหัสบดี) ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงใหม่และวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้โลหิตทั้งสิ้น 38 ยูนิต...

อ่านเพิ่มเติม