เลือกหน้า

รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะอื่น

อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และกิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ...

อ่านเพิ่มเติม
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นางพิชญ์สินี สัมมานุช เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นางกรวรรณ ศิรประภาภักดี นางกาญจนา จันทร์แช่มช้อย นางสาวชนากานต์ นิลกนิษ นางสุพิศชา เพ็ญธัญกิจ นางณิชานันท์ ไชยกุล...

อ่านเพิ่มเติม
พังงา

พังงา

วันที่ 15​ มิถุนายน​ 2564​ นาง​วิภาดา​ ทิ​พญ​พงศ์​ธ​า​ดา​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​ มอบ​หมา​ยให้​นาง​จี​รนันท์​ สุท​พัฒน์​แก้ว​ รองนายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​ พร้อมด้วย​คณะกรรมการ​และ​สมาชิก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​ร่วม​กิจกรรม​บริจาค​โลหิต​ ณ​ โรงแรม...

อ่านเพิ่มเติม
พังงา

พังงา

วันที่ 15​ มิถุนายน​ 2564​ นาง​วิภาดา​ ทิ​พญ​พงศ์​ธ​า​ดา​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​ มอบ​หมา​ยให้​นาง​จี​รนันท์​ สุท​พัฒน์​แก้ว​ รองนายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​ พร้อมด้วย​คณะกรรมการ​และ​สมาชิก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​ ร่วม​กิจกรรม​บริจาค​โลหิต​ ณ​...

อ่านเพิ่มเติม
พังงา

พังงา

13​ พฤศจิกายน​ 2563​ นาง​วิภาดา​ ทิพ​ญ​พงศ์​ธ​า​ดา​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​ มอบ​หมา​ยให้​คณะกรรมการ​และ​สมาชิก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​ดำเนิน​กิจกรรม​การออกรับบริจาค​โลหิต​ใน​พื้นที่​อำเภอ​ทับปุด​ ณ​ ศาลา​ประชาคม​อำเภอ​ทับปุด​ จังหวัด​พังงา​...

อ่านเพิ่มเติม
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ...

อ่านเพิ่มเติม
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน รับมอบข้าวสารจำนวน 500 กิโลกรัม พร้อมด้วย นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นางพิชญ์สินี สัมมานุช...

อ่านเพิ่มเติม
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางชูศิลป์ ว่องวิกย์การ นางสาวจิราพร กิจธัญญปรีดา นางสุพิศชา เพ็ญธัญกิจ คณะกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์...

อ่านเพิ่มเติม
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางชูศิลป์ ว่องวิกย์การ นางสาวจิราพร กิจธัญญปรีดา นางสุพิศชา เพ็ญธัญญกิจ คณะกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และกิ่งกาชาดอำเภอลานสัก ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค...

อ่านเพิ่มเติม