เลือกหน้า

รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะอื่น

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566  รศ.ดร.พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ และได้รับโลหิต จำนวน 58 ราย 20, 300 ซีซี ดวงตา จำนวน 3 ราย...

อ่านเพิ่มเติม
นราธิวาส

นราธิวาส

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส มอบหมายกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในโครงการ "plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ปี2 (Plus One Blood...

อ่านเพิ่มเติม
หนองคาย

หนองคาย

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นางนงลักษณ์ ซุ้นหั้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ร่วมกับโรงพยาบาลหนองคายออกรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายพระพรแด่...

อ่านเพิ่มเติม
หนองคาย

หนองคาย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นางนงลักษณ์ ซุ้นหั้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ร่วมกับโรงพยาบาลหนองคายออกรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายพระพรแด่...

อ่านเพิ่มเติม
นราธิวาส

นราธิวาส

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส มอบหมายกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในโครงการ "plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ปี2 (Plus One Blood...

อ่านเพิ่มเติม
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (ทีมกาชาดวันจันทร์) ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ได้โลหิตทั้งสิ้น 57ยูนิต และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา...

อ่านเพิ่มเติม
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (ทีมกาชาดวันศุกร์) ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอหางดงและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้โลหิตทั้งสิ้น 106 ยูนิต...

อ่านเพิ่มเติม
ตรัง

ตรัง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางวาลินี ธนทวี หัวหน้าพันธกิจที่ 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิก เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ...

อ่านเพิ่มเติม
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางจิตรลดา นวมทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟสไตล์สุพรรณบุรี  อ.เมืองสุพรรณบุรี...

อ่านเพิ่มเติม