เลือกหน้า

ดำเนินการตามโครงการในพระราชดำริ เช่น คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นต้น

ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 9 เมษายน 2564 นางมัลลิกา  พุฒิชาติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  มอบหมายให้นางสมยา  ศรีขาว  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานจังหวัดศรีสะเกษ ในโครงการทุนการศึกษา...

อ่านเพิ่มเติม
กิ่งกาชาดอำเภอสะเดา

กิ่งกาชาดอำเภอสะเดา

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นางญาณิน สุริยะวงศ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสะเดา มอบหมายให้นางสาวปิยาภรณ์ จำนงจิตร เลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอสะเดา นางระเบียบ ฐานิสโร นางณิชนิตา ศรีสุริยะ นายชีวธันย์ ธรรมสุวรรณ์ กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสะเดา นางสาวจุไรรัตน์ เกียรติทวี...

อ่านเพิ่มเติม
น่าน

น่าน

วันที่ 2 เมษายน 2564 นางประภา  บุญหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสุภาสินี งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ออกเยี่ยม ติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์เด็กชายณัฐวัตร ร่มรื่น บ้านเลขที่ 57 หมู่ 1 ตำบลแม่สาคร...

อ่านเพิ่มเติม
นนทบุรี

นนทบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา  ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางไปรยาพร งามเปี่ยม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย ศึกษาธิการจังหวัดฯ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2...

อ่านเพิ่มเติม
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางรัชชุมา  บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมเด็กชายศุภกรณ์  อะรัญมิตร ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอำนาจเจริญ...

อ่านเพิ่มเติม
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางรัชชุมา  บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมนักเรียนในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ อำเภอชานุมาน...

อ่านเพิ่มเติม
ตราด

ตราด

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ อินทสุวรรณ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในพื้นที่ อำเภอเมืองตราด จำนวน 9 ทุน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ตามโครงการมอบทุนการศึกษาและรถจักรยาน...

อ่านเพิ่มเติม
ตรัง

ตรัง

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางลักษณาพร อนันต์วรปัญญา รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมคณะกรรมการ,สมาชิกและจิตอาสาสภากาชาดไทย ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

อ่านเพิ่มเติม
ตาก

ตาก

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ที่ห้องรับรองจังหวัดตาก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก  นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบไม้เท้าพระราชทาน     ผู้ป่วยพากินสัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี...

อ่านเพิ่มเติม