เลือกหน้า

ดำเนินการตามโครงการในพระราชดำริ เช่น คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นต้น

น่าน

น่าน

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางประภา บุญหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาด จ.น่าน ร่วมกับนายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอเวียงสา ผู้นำที่ท้องถิ่น  ออกเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

อ่านเพิ่มเติม
สงขลา

สงขลา

วันที่ 24 มีนาคม​ 2564​ นาง​กัญ​จ​นา​ เกลี้ยง​เกลา​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​สงขลา​ พร้อมด้วย​คณะกรรมการ​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​สงขลา​ ปลัดอำเภอ​เทพา​ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สาธารณสุขอำเภอ​เทพา​ อสม....

อ่านเพิ่มเติม
ปทุมธานี

ปทุมธานี

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางฉวีวรรณ คอวิเชียรกุล พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้กับ เด็กหญิงวรางคณา...

อ่านเพิ่มเติม
แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน...

อ่านเพิ่มเติม
ยะลา

ยะลา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางโสรยา พานิชพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายพลรัช รองเลื่อน ปลัดจังหวัดยะลา/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่จาก...

อ่านเพิ่มเติม
สงขลา

สงขลา

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอสะเดา พร้อมด้วย กิ่งกาชาดอำเภอสะเดา หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสะเดา เทศบาลตำบลปริก อบต.พังลา อบต.ท่าโพธิ์ อบต.ทุ่งหมอ ปลัดประจำตำบล รพ.สต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้จัดการบริษัทเซฟสกินสะเดา...

อ่านเพิ่มเติม
แพร่

แพร่

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางเกศสุดา อนุสาสนนันท์ นางจารุณีย์ สุขประเสริฐ นางกรวรรณ ใจเอื้อ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่...

อ่านเพิ่มเติม
แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

วันที่่ 22 มีนาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอปาย พร้อมนางอาภรณ์ แสงโชติ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอปาย และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอปาย ร่วมต้อนรับ นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน...

อ่านเพิ่มเติม
สุโขทัย​

สุโขทัย​

วันที่​ 24 ธันวาคม 2563 นางกนกพร​ พรรณเทวี​ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย​ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย​ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม​ คณะครูที่ปรึกษา​ ปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาด เยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...

อ่านเพิ่มเติม