ดำเนินการตามโครงการในพระราชดำริ เช่น คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นต้น

ตาก

ตาก

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นางศลิษา  ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จัดกิจกรรม “ วันผู้ว่าฯและนายกเหล่ากาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา “ เพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน...

อ่านเพิ่มเติม
ตรัง

ตรัง

วันที่ 21 กันยายน 2563  นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 ให้แก่ นายภัย ทองฤทธิ์ อายุ 60 ปี ณ บ้านเลขที่ 134/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์...

อ่านเพิ่มเติม
ตรัง

ตรัง

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังและนางรัชนี ตันวิมลรัตน์ กรรมการหัวหน้าพันธกิจที่ 6 โครงการในพระราชดำริ พร้อมกรรมการ สมาชิก จิตอาสาสภากาชาดไทย ปลัดอำเภอปะเหลียน...

อ่านเพิ่มเติม
ตรัง

ตรัง

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางรัชนี ตันวิมลรัตน์ กรรมการหัวหน้าพันธกิจที่6 โครงการในพระราชดำริ พร้อมกรรมการ, สมาชิก, จิตอาสาสภากาชาดไทย ปลัดอำเภอกันตัง เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอกันตังและอำเภอย่านตาขาว...

อ่านเพิ่มเติม
ตรัง

ตรัง

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางรัชนี ตันวิมลรัตน์ กรรมการหัวหน้าพันธกิจที่6 โครงการในพระราชดำริ พร้อมกรรมการ สมาชิก จิตอาสาสภากาชาดไทย ปลัดอำเภอห้วยยอด เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอห้วยยอดและอำเภอวังวิเศษ...

อ่านเพิ่มเติม
เลย

เลย

วันที่ 28 กันยายน 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางบุษดี  สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ กรรมการ/ ปรึกษา/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เข้ารับการคัดเลือกรับพระราชทานทุนโครงการ...

อ่านเพิ่มเติม
ปัตตานี

ปัตตานี

วันที่ 17 กันยายน 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางงามนิจ ชนะกิจกำจร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยที่ปรึกษา, คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563 ณ...

อ่านเพิ่มเติม
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 21 กันยายน 2563 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นางเนตรชนก พุ่มน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาและมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 101 ชุด...

อ่านเพิ่มเติม
ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

วันที่ 14 กันยายน 2563 ห้องประชุม 401 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายรณรงณ์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ผู้บริหารบริษัทสยามไอซิน จำกัด และบริษัท ไอซินไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด...

อ่านเพิ่มเติม