เลือกหน้า

ดำเนินการตามโครงการในพระราชดำริ เช่น คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นต้น

เลย

เลย

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90...

อ่านเพิ่มเติม
กาฬสินธุ์  

กาฬสินธุ์  

วันที่ 20 มกราคม 2565  นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้นางพรรณวดี รอดงาม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางระเบียบ ร่มไทรทอง ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์...

อ่านเพิ่มเติม
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 13 - 17 มกราคม 2565 นางดวงจิตต์ ปรัชญสกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้กิ่งกาชาดอำเภออมก๋อย เยี่ยมและติดตามดูแลนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จำนวน 5 ราย...

อ่านเพิ่มเติม
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้กิ่งกาชาดอำเภอฮอด เยี่ยมและติดตามดูแลนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภอฮอด จำนวน 3 ราย...

อ่านเพิ่มเติม
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นางดวงจิตต์ ปรัชญากุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ กิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย ได้ออกเยี่ยมติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 7 ราย ณ...

อ่านเพิ่มเติม
อุลราชธานี

อุลราชธานี

วันที่ 27 มกราคม 2565 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ในพิธีมอบโล่รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ...

อ่านเพิ่มเติม
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางดวงจิตต์ ปรัชญสกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมและติดตามดูแลนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 ราย จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย...

อ่านเพิ่มเติม
นครพนม

นครพนม

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เป็นผู้แทนสภากาชาดไทย...

อ่านเพิ่มเติม
ระยอง

ระยอง

วันที่ 26 มกราคม 2565 นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ และอาจารย์ผู้ดูแลเรื่องทุนการศึกษา ออกเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์...

อ่านเพิ่มเติม