เลือกหน้า
อ่างทอง

อ่างทอง

วันที่​ 6 ตุลาคม​ 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมป์ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 2,000 ชุด มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง  ณ...
อ่างทอง

อ่างทอง

วันที่​ 6 ตุลาคม​ 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมป์ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 2,000 ชุด มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง  ณ...
อ่างทอง

อ่างทอง

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับนายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอแสวงหา ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อำนวยการเหตุการณ์อำเภอไชโย...
อ่างทอง

อ่างทอง

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง, นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง และนายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ...
อ่างทอง

อ่างทอง

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับนายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอสามโก้ กิ่งกาชาดอำเภอสามโก้ ฝ่ายปกครองท้องที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบวาตภัย ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย จำนวน 10 ครัวเรือน...