เลือกหน้า
อ่างทอง

อ่างทอง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ปลัดอำเภอเมืองอ่างทอง และเจ้าหน้าที่กอ.รมน.อท. ลงเยี่ยม และสร้างกำลังใจให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน อำเภอเมืองฯ...
อ่างทอง

อ่างทอง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทองลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพระมงคล พระลูกวัดลั่นทมที่ประสบเหตุอัคคีภัย ณ...
อ่างทอง

อ่างทอง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีการรับมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” แก่ตัวแทนผู้ป่วยพาร์กินสัน และผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดินติด ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอป่าโมก...
อ่างทอง

อ่างทอง

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นางสาวจิรานุช พุ่มมะลิ จัดหางานจังหวัดอ่างทอง และนายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ...
อ่างทอง

อ่างทอง

วันที่​ 6 ตุลาคม​ 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมป์ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 2,000 ชุด มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง  ณ...