เลือกหน้า
อ่างทอง

อ่างทอง

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บ้านเลขที่ 69 ม.1 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมนางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอเมืองอ่างทอง...