เลือกหน้า
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 30 กันยายน 2564 นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยได้นำอาหารปรุงสุก...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 30 กันยายน 2564 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ร่วมประกอบอาหารปรุงสุก...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 30 กันยายน 2564 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยปลัดจังหวัด นายอำเภอคีรีมาศ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ประสบอุทกภัย...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 30 กันยายน 2564 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยปลัดจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอคีรีมาศ กรรมการกาชาดอำเภอคีรีมาศ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีมอบถุงธารน้ำใจ จากสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก)...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 29 กันยายน 2564 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ปลัดอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย...