เลือกหน้า
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 26 มกราคม 2564 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอกงไกรลาศ ปลัดอำเภอ กรรมการและสมาชิกกาชาดอำเภอกงไกรลาศ...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 25 มกราคม 2564 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลกได้รับโลหิตจำนวน 43 ราย 17,200...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 22 มกราคม 2564 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสวรรคโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับโลหิตจำนวน 271 ราย 108,400 ซีซี รับบริจาคดวงตาจำนวน 12 ราย รับบริจาคอวัยวะจำนวน 12 ราย ณ...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 8 มกราคม 2564 เนางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอศรีนคร กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับโลหิตจำนวน 77 ราย 34,650 ซีซี...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 7 มกราคม 2564 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับโลหิตจำนวน 80 ราย 32,000 ซีซี รับบริจาคดวงตาจำนวน 4 รายและรับบริจาคอวัยวะจำนวน 4 ราย ณ...