เลือกหน้า
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านด่านลานหอยและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย เยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายพุธ สละสาร อายุ...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอสวรรคโลก นายกกิ่งกาชาดอำเภอสวรรคโลก กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสวรรคโลก และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอสวรรคโลก นายกกิ่งกาชาดอำเภอสวรรคโลก กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสวรรคโลก และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย เยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป จำนวน 3 ราย...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอสวรรคโลก นายกกิ่งกาชาดอำเภอสวรรคโลก กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสวรรคโลก และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับโลหิตจำนวน 28 ราย 11,200 ซีซี บริจาคดวงตา 1 ราย...