สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการเหล่ากาชาดอำเภอศรีนคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุโขทัย...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย และคณะกรรมการกาชาดจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไปและผู้ยากไร้...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางพร้อมจันทร์ ทีคะสุขรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายอำเภอศรีสำโรง ปลัดอำเภอ และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอศรีสำโรง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอศรีนครและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง คือ นางบุญจันทร์ ทิมสูงเนิน...