เลือกหน้า
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอเมืองสุโขทัย ร่วมบรรจุถุงธารน้ำใจ จากสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก)...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย  นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีสำโรง กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอศรีสำโรง...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางกนกพร  พรรณเทวี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ปลัดจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอเมืองสุโขทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางกนกพร  พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยปลัดจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอเมืองสุโขทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยและหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่มอบถุงธารน้ำใจจากสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 22 เมษายน 2565 นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอศรีนคร...