เลือกหน้า
สุรินทร์

สุรินทร์

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ ส่วนราชการอำเภอจอมพระ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...