เลือกหน้า
สุรินทร์

สุรินทร์

วันที่​ 13 มกราคม​ 2564 เหล่า​กาชาด​จังหวัด​สุรินทร์​ ร่วมกับ​โรงพยาบาล​สุรินทร์​ โดย​นาง​จันทร์​เพ็ญ​ กิติภัทย์​พิบูลย์​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​สุรินทร์​ พร้อมด้วย​คณะกรรมการ​และ​สมาชิก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​สุรินทร์​ ออกรับ​บริจาค​โลหิต​ ณ...
สุรินทร์

สุรินทร์

วันที่ 13 มกราคม 2564 นายพรีพันธ์ พรรคนาวิกโยธิน. รักษาราชการแทนนายอำเภอสำโรงทาบ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ส่วนราชการ สาธารณสุขอำเภอสำโรงทาบ และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ส่งมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 และน้ำดื่ม...
สุรินทร์

สุรินทร์

วันที่ 19 มกราคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลสุรินทร์ โดยนางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย​คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ออกรับบริจาคโลหิต ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์...
สุรินทร์

สุรินทร์

วันที่ 19 มกราคม 2564 นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย คณะกรรมการ / สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ กองสวัสดิการสังคม...
สุรินทร์

สุรินทร์

วันที่ 26 มกราคม 2564 นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย คณะกรรมการ / สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์...