เลือกหน้า
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านจำนวน 4 หลัง ซึ่งได้รับงบประมาณจากโครงการซ่อมแซมบ้านฯ ปี 2563 จากเหล่ากาชาดสมุทรสาคร...
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นำทีมเหล่ากาชาดฯ ร่วมกับอำเภอเมืองสมุทรสาคร/ อปค.ในท้องที่ และสนง.พมจ.สค. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งได้รับการประสานจากจังหวัดสมุทรสาครกรณี ด.ญ.หลิว (นามสมมุติ)...
สุมทรสาคร

สุมทรสาคร

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ผู้แทนจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่สัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...