เลือกหน้า
สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

วันที่ 6 มกราคม 2565 นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ  มอบหมายให้คณะเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ  ร่วมกับหน่วยรับบริจาคโลหิต (ธนาคารเลือด) โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ร่วมรับบริจาคโลหิต รับเเสดงความจำนงบริจาคดวงเเละอวัยวะ ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี...
สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ  มอบหมายให้คณะเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ  ร่วมกับหน่วยรับบริจาคโลหิต (ธนาคารเลือด) โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต รับเเสดงความจำนงบริจาคดวงเเละอวัยวะ ณ บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์...
สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น.  นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ  มอบหมายให้คณะเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ  ร่วมกับหน่วยรับบริจาคโลหิต (ธนาคารเลือด) โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต รับเเสดงความจำนงบริจาคดวงเเละอวัยวะ ณ...
สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ  มอบหมายให้นางธารตะวัน จรูญพงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เเละคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ  ร่วมกับหน่วยรับบริจาคโลหิต (ธนาคารเลือด) โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต...
สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ  นางธารตะวัน จรูญพงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ  นางณัฐิดา เจนนาวิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ และนายธารา...