เลือกหน้า
สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นางณัฐิดา เจนนาวิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคมและผู้ยากไร้ ภายใต้กิจกรรม ”...
สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม ” วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ” ตามหนังสือเชิญชวนจากสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ให้เหล่ากาชาดพิจารณาจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยมี นายวันชัย คงเกษม...