สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม ” วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ” ตามหนังสือเชิญชวนจากสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ให้เหล่ากาชาดพิจารณาจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยมี นายวันชัย คงเกษม...