เลือกหน้า
สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสภากาชาดไทย ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 (ซิโนฟาร์ม) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีนสำหรับประชากรข้ามชาติที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่าชาดจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางณัฐิดา เจนนาวิน...
สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

วันที่ 4 กันยายน 2564 นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นางณัฐธิดา เจนนาวิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรปราการ ออกเยี่ยมผู้ได้รับ ผลกระทบ...
สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

วันที่ 17 กันยายน 2564 นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นางณัฐิดา เจนนาวิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ และนายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์  สโมสรโรตารี่พระสมุทรเจดีย์...
สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

วันที่ 17 กันยายน 2564  นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นางณัฐิดา เจนนาวิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัด  ร่วมกับนายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอบางบ่อ ปลัดอำเภอบางบ่อ เเละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง...
สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นางธารตะวัน จรูญพงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นางณัฐิดา เจนนาวิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เเละคณะเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยนายเอกชลิต ผลสีทอง...