เลือกหน้า

รายงานข้อสรุปประชุมในพื้นที่จังหวัดน่าน 2-4 มี.ค. 64

การประชุมในพื้นที่จังหวัดน่าน ร่วมกับคณะทำงานทางวิชาการ เพื่อเก็บข้อมูลการพัฒนาการเรียนการสอนและศึกษารูปแบบในพื้นที่โรงเรียน 11 แห่ง ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ...

รายงานข้อสรุปประชุมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 23-24 ก.พ. 64

การประชุมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ร่วมกับคณะทำงานทางวิชาการ เพื่อเก็บข้อมูลการพัฒนาการเรียนการสอนและศึกษารูปแบบในพื้นที่โรงเรียนสังกัด ตชด. 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง (รร.ตชด. ตะโกปิดทอง และ รร.ตชด.บ้านถ้ำหิน) ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์...