เลือกหน้า
ระนอง

ระนอง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ภายใต้การนำโดย นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดระนอง นำถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง จำนวน 4 ชุด มอบให้แก่ผู้ถูกกักกัน โควิค-19 . LQ. คอซู้เจียง ที่กักตัวครบ 14 วัน และกลับบ้านได้แล้ว จำนวน...
ระนอง

ระนอง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สำนักงานจังหวัดระนอง มอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัด จำนวน 17 ชุด มอบให้แก่ผู้กักกัน โควิด-19 LQ คอซูเจียง ที่กักตัวครบ 14 วัน และกลับบ้านได้แล้ว จำนวน 17 ราย ณ หอประชุมจังหวัดระนอง...
ระนอง

ระนอง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ขอขอบคุณไรเดอร์อาสา ช่วยเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง นำส่งถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนที่ได้ร้องขอจากเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง จำนวน 1ราย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์จากภาวะวิกฤตโควิด-19...
ระนอง

ระนอง

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ภายใต้การนำโดย นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง ทั้งนี้รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดระนอง ร่วมกับผู้นำชมชน/ผู้นำท้องถิ่น เพื่อมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ยากไร้และผู้พิการณ์...