เลือกหน้า
พะเยา

พะเยา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา/รักษาการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางณัชชา มีจันทร์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา โดยมี นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอปง นางขวัญเรือน ยะกะจาย...
พะเยา

พะเยา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา/รักษาการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางณัชชา มีจันทร์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอเชียงคำ...
พะเยา

พะเยา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา...
พะเยา

พะเยา

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา นายกิตติไกร ฝีปากเพราะนายอำเภอภูกามยาว/นายกกิ่งกาชาดอำเภอภูกามยาว และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอภูกามยาว...
พะเยา

พะเยา

วันที่ 14 – 15 ตุลาคม2564 นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาอวัยวะ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น1...