พะเยา

พะเยา

วันที่ 22 กันยายน 2563 นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่าการชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางกิตติธรา ประเสริฐวงษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาและที่ปรึกษา คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลดอกคำใต้ ,โรงพยาบาลภูกามยา...
พะเยา

พะเยา

วันที่ 17 กันยายน 2563 นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
พะเยา

พะเยา

วันที่ 11 กันยายน 2563 นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ที่ปรึกษา คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ได้ออกเยี่ยมบ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจ...
พะเยา

พะเยา

วันที่ 11 กันยายน 2563 นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา โดยมีผู้มารับบริจาคโลหิต จำนวน 64 ราย...
พะเยา

พะเยา

วันที่ 10 กันยายน 2563 นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีผู้มารับบริจาคโลหิต...