เลือกหน้า
พะเยา

พะเยา

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ที่ปรึกษา คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ โดยมีผู้มารับบริจาคโลหิต จำนวน 35 ราย คิดเป็นโลหิต จำนวน 15,750 ซีซี ณ...
พะเยา

พะเยา

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยที่ปรึกษา คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา กิ่งกาชาดอำเภอปง และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ลงพื้นที่ติดตามประเมินคัดกรองเด็กนักเรียน...
พะเยา

พะเยา

วันที่ 27 มกราคม 2564 นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางกิตติธรา ประเสริฐวงษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ที่ปรึกษา คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา นายปรัชญา พิลึก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเชียงคำ...
พะเยา

พะเยา

วันที่ 20 มกราคม 2564 นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางกิตติธรา ประเสริฐวงษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ที่ปรึกษา คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบเสื้อกันหนาวให้แก่เด็กนักเรียนที่ประสบภัยหนาว จำนวน 40 ชุด ณ...
พะเยา

พะเยา

วันที่ 18 มกราคม 2564 นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางกิตติธรา ประเสริฐวงษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ที่ปรึกษา คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบผ้าห่ม และเสื้อกันหนาว ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สภากาชาดไทย...