เลือกหน้า
ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

วันที่ 21 มีนาคม 2565 นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ ปลัดอำเภอเมืองปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ มอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิต ฝ่าวิกฤติ โควิด-19 พร้อมน้ำดื่ม สภากาชาดไทย เพื่อมอบให้แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่แยกกักสังเกตอาการ...
ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

วันที่ 21 มีนาคม 2565 นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นางสาวจิราภา ทองศิริ นายอำเภอศรีมโหสถ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอศรีมโหสถ เจ้าหน้าที่ จิตอาสา บรรจุและมอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิต ฝ่าวิกฤติ โควิด-19 พร้อมน้ำดื่ม สภากาชาดไทย ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...
ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางรมิดา เรียงเงิน รามัญ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีนายวิธรัช รามัญ นายอำเภอเมืองปราจีนบุรีปลัดอำเภอเมืองปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ มอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิต ฝ่าวิกฤติ โควิด-19...
ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

วันที่ 10 มีนาคม 2565  นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ปลัดอำเภอประจันตคาม และเจ้าหน้าที่ รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิต ฝ่าวิกฤติ โควิด-19  สภากาชาดไทย เพื่อบรรจุชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิต ฝ่าวิกฤติ โควิด-19...
ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นางรมิดา เรียงเงิน รามัญ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายวิธรัช รามัญ นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ปลัดอำเภอเมืองปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค...