เลือกหน้า
ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

วันที่ 27 กันยายน 2564 นายวรพันธ์ุ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และ นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายนรเสรฐ ศรีตะพัสโส นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี และ นายอลงกต เอี่ยมประไพ...
ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายวรพันธ์ุ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และ นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี...
ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

วันที่​ 10 กันยายน 2564​ โรงพยาบาลสนาม​ อบจ.ปราจีนบุรี​ประชารักษ์ นายวร​พันธุ์​ สุวัณณุสส์​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ปราจีนบุรี/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วย​ นางมัทนา​ สุวัณณุสส์​ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี​...
ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายวรพันธ์ุ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และ นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี...
ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายวรพันธ์ุ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และ นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี...