ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับ นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี...
ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุมใน ” โครงการสร้างเสริมกระบวนการทำงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัด...
ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ต.ไม้เค็ด...
ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย ที่ปรึกษา คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี จิตอาสา 904  ร.2 พัน 1 รอ. สาธารณสุขอำเภอ/ตำบล ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น...
ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี รอง ผอ.รมน.จ.ปจ. (ท) ​หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี...