เลือกหน้า
ปทุมธานี

ปทุมธานี

วันที่ 6 กรกฏาคม 2564 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ปลัดอำเภอลูกกา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านร่วมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต (COVID-19) พร้อมน้ำดื่ม สภากาชาดไทย...
ปทุมธานี

ปทุมธานี

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด-19 ร่วมปฏิบัติหน้าที่จุดบริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนตามจุดต่างๆ เช่น...
ปทุมธานี

ปทุมธานี

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางฉวีวรรณ คอวิเชียรกุล พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้กับ เด็กหญิงวรางคณา...
ปทุมธานี

ปทุมธานี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางพรอัปสร นิลจินดา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี อสม. อพม. อาสาสมัครมูลนิธิ...
ปทุมธานี

ปทุมธานี

วันที่ 13 ธันวาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ปฏิบัติหน้าที่ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และร่างกาย ร่วมกับศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ณ...