เลือกหน้า
ปทุมธานี

ปทุมธานี

วันที่ 23 มกราคม 2564 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีส่งมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ ที่ได้รับจากสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย จำนวน 3 แท่น...
ปทุมธานี

ปทุมธานี

วันที่ 24 มกราคม 2564 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ปฏิบัติหน้าที่ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และร่างกาย” บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤต COVID – 19...
ปทุมธานี

ปทุมธานี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย อสม. อำเภอธัญบุรี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมภายใต้กิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”...
ปทุมธานี

ปทุมธานี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี อสม อพม เทศบาลนครรังสิต รพ.สต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอธัญบุรี...
ปทุมธานี

ปทุมธานี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี อสม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...