เลือกหน้า
บึงกาฬ

บึงกาฬ

วันที่ 27 มกราคม 2564 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬนางคำหมุน ยอดเทพ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ...
บึงกาฬ

บึงกาฬ

วันที่ 27 มกราคม 2564 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ/ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬมอบหมายให้นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬนางคำหมุน ยอดเทพ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ร่วมด้วย...
บึงกาฬ

บึงกาฬ

วันที่ 28 มกราคม 2564 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬมอบหมายให้นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นางเฉลิมศรี บุญมาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬรับมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวจาก...
บึงกาฬ

บึงกาฬ

วันที่ 30 มกราคม 2564 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ/ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยนางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬนางคำหมุน ยอดเทพ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นายวราดิศร อ่อนนุช...
บึงกาฬ

บึงกาฬ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬนางคำหมุน ยอดเทพ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬนางศิริพร ขุนพานเพิง ภริยานายอำเภอเมืองบึงกาฬ...