เลือกหน้า
น่าน

น่าน

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นางสุภาสินี  งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เป็นประธานมอบบ้าน  ในโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ประจำปี 2565 พร้อมด้วยกรรมการ...
น่าน

น่าน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  นางสุดารัตน์  แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นางสุภาสินี  งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน  พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ออกปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์...
น่าน

น่าน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นางสุดารัตน์  แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน  ปฏิบัติภาระกิจด้านส่งเสริมสุขภาพ โดยออกเยี่ยมติดตามดำเนินงานในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย พื้นที่จังหวัดน่าน ในเขต อ.บ่อเกลือ จำนวน...
น่าน

น่าน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นางสุภาสินี  งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ปฏิบัติภารกิจด้านส่งเสริมสุข ในโครงการ “แว่นตาเพื่อน้อง”...
น่าน

น่าน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นางสุดารัตน์  แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน  มอบหมายให้นางสุภาสินี  งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมโครงการ ” สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ” ในมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย...