เลือกหน้า
น่าน

น่าน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2564 นางประภา  บุญหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางสุภาสินี งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กรรมการและสมาชิกฯ ได้ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ...
น่าน

น่าน

วันที่  12 มกราคม  2564 เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้มอบผ้าห่มบรรเทาภัยหนาวให้ประชาชน ในพื้นที่อำเภอเชียงกลาง จำนวน 50 ผืน อำเภอท่าวังผา 70 ผืน  อำเภอนาหมื่น 70...
น่าน

น่าน

วันที่  1 กุมภาพันธ์  2564 นางประภา บุญหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสุภาสินี งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ออกเยี่ยมให้กำลังใจครอบครับผู้ประสบภัยครอบครัวนางอิ่น แตงกันทา บ้านเลขที่...
น่าน

น่าน

วันที่ 12 มิถุนายน 2563  นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายให้นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน โดยนางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสุภาสินี  งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน...
น่าน

น่าน

วันที่ 11 มิถุนายน 2563  นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดน่านโดย นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน  นายชัชชัย  ลิ้มภักดี นายอำเภอแม่จริม นายพงษ์ศิลป์  ผาลา นายอำเภอสันติสุข พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน...