เลือกหน้า
น่าน

น่าน

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นางสุดารัตน์  แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสุภาสินี งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ปฏิบัติงานด้านบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยและด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้1. เวลา 09.00 น ร่วมกับอำเภอสันติสุข...
น่าน

น่าน

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นางสุภาสินี งามธุระ รักษาการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ปฏิบัติงานด้านบรรเทาทุกข์  ผู้ประสบภัย ดังนี้1. เวลา 09.00 น ร่วมกับอำเภอนาหมื่น โดย นายรุ่งโรจน์  สะท้าน นายอำเภอนาหมื่น มอบผ้าห่มกันหนาว...
น่าน

น่าน

วันที่ 3 ธันวาคม 2564  นางสุภาสินี  งามธุระ  รักษาการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วย กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ออกเยี่ยมศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยลู่ ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน พร้อมมอบสิ่งของใช้จำเป็นแก่นักเรียน  เช่น ชุดกันหนาวจำนวน 25 ชุด...
น่าน

น่าน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสุภาสินี งามธุระ รักษาการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน คณะ ฯ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ และผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน...
น่าน

น่าน

วันที่  1 พฤศจิกายน 2564  นางสุภาสินี งามธุระ รักษาการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน  พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน/ กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง  ออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย  ราย นายประยูร  วัดคำ บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง...