นราธิวาส

นราธิวาส

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ชุดรับบริจาคโลหิต ชุดที่3 ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในโครงการ “plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation,...