เลือกหน้า
นราธิวาส

นราธิวาส

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนกรมทหารราบที่ 151 ผู้แทนนายอำเภอเมืองนราธิวาส เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมจ่ายเงินพระราชทานค่าผลิตภัณฑ์​ศิลปาชีพ​...
นราธิวาส

นราธิวาส

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนนายอำเภอเมืองนราธิวาส ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาด​ไทย​...
นราธิวาส

นราธิวาส

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางพรพิมล เจริญ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส อาสายุวกาชาดจังหวัดนราธิวาส...
นราธิวาส

นราธิวาส

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้มอบข้าวสาร จำนวน 2 กระสอบ และน้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์อพยพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก...
นราธิวาส

นราธิวาส

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางสาวพรพิมล เจริญ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส  ลงพื้นที่เยี่ยม นางสิริรัตน์ โตมาดี บ้านเลขที่ 30/2 ซอยร่วมจิตร ถนนอาราม ตำบลบางนาค...