เลือกหน้า
นราธิวาส

นราธิวาส

วันที่ 22 กันยายน 2564 นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางสาวพรพิมล เจริญ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นางโศภิษฐ์ นวลน้อย ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด  พร้อมด้วยพัดลม...
นราธิวาส

นราธิวาส

วันที่ 22 กันยายน 2564 นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางสาวพรพิมล เจริญ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นางโศภิษฐ์ นวลน้อย ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมมอบโทรศัพท์มือถือ และพัดลม...
นราธิวาส

นราธิวาส

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 . นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงปาดี ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยม นายเจ๊ะสาแลแม มะยูโซ๊ะ ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 85 หมู่ 3...
นราธิวาส

นราธิวาส

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางจีราพร ปูรียา นายกกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส...
นราธิวาส

นราธิวาส

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส มอบข้าวกล่องจำนวน 100 กล่อง ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อส่งกำลังใจและความห่วงใยให้กับบุคลากร และเจ้าหน้าที่ ทีมแพทย์...