นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นางอนุรี วิศิษฏ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมให้กำลังและมอบเงินช่วยนางสาวเพ็ญนภา ทวีทรัพย์ ณ โรงพยาบาลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช...
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางอนุรี วิศิษฏ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมประชุมโครงการสร้างเสริมกระบวนการทำงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564  ณ ห้องประชุมแมนดาริน เอ โรงแรมแมนดารินกรุงเทพฯ ...
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยรายนางสาวสาโรจน์ บุญวรรณ ณ บ้านเลขที่ 93/3 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรบุรี อำเภอท่าศาลา...
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เด็กชายพิรากร หอมทรัพย์ มีร่างกายพิการ ประเภทสติทางปัญญา ณ บ้านเลขที่ 75/2 หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์...
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ห้างโรบินสัน โอเชี่ยน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ได้โลหิต จำนวน 138 ยูนิต มีผู้แสดงความจำนงผู้บริจาคดวงตา จำนวน 29 ราย...