เลือกหน้า
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด”หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดและมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช...
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นางอนุรี วิศิษฏ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีณ บ้านเลขที่ 42 หมู่ 2 ตำบลมะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรี พิธีมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช)...
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 31 มกราคม 2565 นางอนุรี วิศิษฏ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางจิระพา มากมณี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมบ้านแบบระบบออนไลน์นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้...
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 28 มกราคม 2565 นางอนุรี วิศิษฏ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางจิระพา มากมณี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้...
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 6 มกราคม นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางเพ็ญศรี แก้วคุ้มภัย กรรมการการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชเยี่ยมให้กำลังผู้ประสบอัคคีภัยพร้อมนำชุดธารน้ำใจและเงินสด มอบผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน บาท จำนวน 2 ราย ดังนี้1. นางอารีย์...