เลือกหน้า
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมให้กำลังและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต (อุทกภัย) จำนวน 7 ราย ๆละ 3,000 บาท ดังนี้1. นางศรีวรรณ ไม้ค้าง...
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชเยี่ยมให้กำลังและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต (อุทกภัย) จำนวน 5 ราย ๆละ 3,000 บาท ดังนี้1. นายสังเวียน ภาษากล (ผู้เสียชีวิตนายสมบูรณ์ ภาษากล)2. นางสุเพ็ญ ชูศรี(ผู้เสียชีวิตนายสมบัติ...
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใตั  อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้โลหิตจำนวน 82 ยูนิต...
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรผู้ประสบเหตุอุทกภัยที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรม จำนวน 4 ราย...
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสถานีกาชาดสิรินธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังและมอบชุดธารน้ำใจและน้ำดื่มแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่หมู่ที่ 1,2,3,5 ตำบลสามตำบลอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2,000...