เลือกหน้า
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดร่วมกับสถานีกาชาดสิรินธร นำชุดเครื่องนอน และชุดธารน้ำใจ มอบครอบครัวนายเชศฐ์  ทองศรี ณ บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี...
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสถานีกาชาดสิรินธรจัดทำอาหารปรุงสุกเพื่อมอบให้กับผู้กักตัวที่ยากไร้ จำนวน 500 กล่อง ณ พื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์...
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 30 มีนาคม  2564 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้โลหิต 105 ยูนิต จำนวน 42,000 ซีซี...
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 7 รายๆ...
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 10 รายๆ ละ 1,000 บาท ดังนี้1. นางสาวสิริวรรณ สาดนอก 2....