ตราด

ตราด

วันที่ 23 กันยายน 2563 นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีที่ลงพันธะสัญญา (MOU) ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่บริงานทั่วไปประจำสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี...