เลือกหน้า
ตราด

ตราด

วันที่ 21 กันยายน 2564 นางสรินยา ประกอบผล  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด  พร้อมด้วย นางบุณณฎา  เทพวรชัย  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ตลอดจนคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด  ร่วมปฏิบัติงานจัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลตราด...
ตราด

ตราด

วันที่ 21 กันยายน 2564 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยนางบุณณฎา เทพวรชัย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ตลอดจนคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของรวมทั้งเงินสงเคราะห์ ถุงยังชีพ ให้กับผู้ป่วยติดเตียงติดบ้าน...
ตราด

ตราด

วันที่ 22 กันยายน 2564 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด และนางบุณณฎา เทพวรชัย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น จากนางสาวจิรภา พงศาวรี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด และนางฐิตพัฒน์ ดาราพงษ์...
ตราด

ตราด

วันที่ 8 กันยายน 2564 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด มอบหมายให้นางศุภากร โกศลเศรษฐ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด นำเครื่องอุปโภคบริโภค และชุดยังชีพเพื่อการศึกษา มอบให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ ณ บ้านเช่าในซอยตาแชร์ หมู่ที่ 1 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด...
ตราด

ตราด

วันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ศาลาการเปรียญวัดนาเกลือ ต.ชำราก อ.เมืองตราด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด ร่วมกับโรงพยาบาลตราด ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 เชิงรุก สำหรับประชาชนกลุ่ม 608 ในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ต.แหลมกลัด ต.ตะกาง และ ต.ชำราก...