เลือกหน้า
ตราด

ตราด

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลตราด และที่ทำการปกครองอำเภอเกาะช้าง ณ โรงแรมเซนทารา เกาะช้าง ทรอปิคานา รีสอร์ทแอนด์สปา...
ตราด

ตราด

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบสิ่งของ และเงินสงเคราะห์ จำนวน 5,000 บาท ให้กับนายประมุข ถนอมจิต อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด...
ตราด

ตราด

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด มอบหมายให้นายจำนงค์ศักดิ์ ทิพย์เนตร ปลัดอาวุโส รักษาการนายอำเภอเขาสมิง เป็นผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องถิ่น และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)...
ตราด

ตราด

วันที่ 15 ธันวาคม 2564นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด รับมอบเงินบริจาค จำนวน 5,900 บาท จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด น้ำดื่มแบบบรรจุขวด จำนวน 600 ขวด จาก บริษัทระย่อมเทรดดิ้ง จำกัด...
ตราด

ตราด

วันที่ 3 ธันวาคม 2564นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ออกปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลตราด ณ อาคารอเนกประสงค์ฯ โรงเรียนตราษตระการคุณ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน...