เลือกหน้า
ตราด

ตราด

วันที่ 21 เมษายน 2564 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยนางศุภากร โกศลเศรษฐ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เยี่ยมและมอบตู้เย็นให้กับโรงเรียนวัดสะพานหิน เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียน อาทิเช่น โครงการอาหารกลางวัน โดยมีนางสาวมุทิตา แพทย์ประทุม...
ตราด

ตราด

วันที่ 23 เมษายน 2564 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยนางศุภากร โกศลเศรษฐ์ และนางเฉลิมศรี กือเจริญ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ ภายใต้กิจกรรมกาชาดตราดร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19 ระลอกใหม่ ให้กับผู้กักกันตัวที่มีรายได้น้อย จำนวน...
ตราด

ตราด

วันที่ 23 เมษายน 2564 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยนางศุภากร โกศลเศรษฐ์ และนางเฉลิมศรี กือเจริญ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ออกเยี่ยมและมอบเงินสงเคราะห์ เครื่องอุปโภคบริโภค และถุงยังชีพ ให้กับเด็กหญิงซัลมา บุญมาเลิศ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่...
ตราด

ตราด

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวณีรนุช อธิอุดมผล กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด และนางสมนึก จันเดิม สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด นำอาหารและเครื่องดื่มมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน...
ตราด

ตราด

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยนางศุภากร โกศลเศรษฐ์ นางอิศรา อิงคเพียรกุล นางจิราภรณ์ พุ่มชลิต และนางเฉลิมศรี กือเจริญ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด...