เลือกหน้า
ตราด

ตราด

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 ตามที่ นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ ในพื้นที่ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 และได้หารือเรื่องการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วยติดเตียง...
ตราด

ตราด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565นายชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยนางศุภากร โกศลเศรษฐ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ออกเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และประชาชน ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วงน้ำขาว...
ตราด

ตราด

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมบ้าน...
ตราด

ตราด

วันที่ 4 มีนาคม 2565นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยนางฐิติวรดา เทพเสนา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด และคณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด...
ตราด

ตราด

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ เอี่ยมสุนทร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด นางศุภากร โกศลเศรษฐ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด และ นางสาวปุณิกา เชี่ยวชาญชูโชติ เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ออกเยี่ยมให้กำลังใจ...