เลือกหน้า
ตราด

ตราด

นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด...
ตราด

ตราด

วันที่ 23 กันยายน 2563 นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีที่ลงพันธะสัญญา (MOU) ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่บริงานทั่วไปประจำสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี...