เลือกหน้า
ตรัง

ตรัง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายคณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิก เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ โฮมโปรสาขาตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 51 ราย ได้โลหิต 47...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ,สมาชิก ,จิตอาสาสภากาชาดไทย นายอำเภอปะเหลียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง และสาธารณสุขอำเภอปะเหลียน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงตามโครงการ...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายคณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิก เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ศาลาประชาคม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีนายจักรพงษ์...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายคณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิก เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาวภากาชาดไทย ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 114 ราย ได้โลหิต 94 ยูนิต...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางลักษณาพร อนันต์วรปัญญา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด มอบทุนการศึกษามูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ให้กับนายสมพงษ์ รุ่งรักษ์ และ น.ส.สุวรรณี รุ่งรักษ์...