เลือกหน้า
ตรัง

ตรัง

วันที่ 9 เมษายน 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายคณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิก เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ศาลาประชาคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 86 ราย...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายคณะกรรมการและจิตอาสาสภากาชาดไทย บรรจุชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยร่วมกับอำเภอกันตัง เพื่อมอบให้กับผู้นำชุมชนที่มีการระบาดของโควิด-19 ในเขตอำเภอกันตัง จำนวน 386 ชุดโดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 2 เมษายน 2564 การขยายเครือข่ายการใช้งานแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” สภากาชาดไทย เวลา 9.00-12.00 น.ที่ศาลาประชาคมอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เวลา 13.30-16.30 น. ที่ศาลาประชาคมอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง นางละมัย เจริญโสภา มอบหมายคณะกรรมการ...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 29 เมษายน 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวเสี่ยงสูงโควิด-19 ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดตรังร่วมใจฝ่าวิกฤติ COVID -19 ประจำปี 2564 จำนวน 75 ชุดในอำเภอนาโยง ม.4 , ม.5 , ม.7...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 21 เมษายน 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายเจ้าหน้าที่ และจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคม อ.วังวิเศษ จ.ตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 56 ราย ได้โลหิต 53 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 21,200 ซีซี....