เลือกหน้า
ชุมพร

ชุมพร

วันที่ 26 มกราคม 2564 แพทย์หญิงพนิดา อนันตเสรีวิทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นางนิภา สุรการพินิจ รองนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วย นางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร นายยงยุทธ หลิมวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลละแม...
ชุมพร

ชุมพร

วันที่ 28 มกราคม 2564 แพทย์หญิงพนิดา อนันตเสรีวิทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นางนิภา สุรการพินิจ รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยนางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ผู้แทนจากเทศบาลเมืองชุมพร...
ชุมพร

ชุมพร

วันที่ 29 มกราคม 2564 แพทย์หญิงพนิดา อนันตเสรีวิทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นางนิภา สุรการพินิจ รองนายกเหล่ากาชาด นางศิริพร ฤทธิพิชัยสงคราม นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าแซะคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วย นางสาววัลภา แก้วสวี...
ชุมพร

ชุมพร

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิงพนิดา อนันตเสรีวิทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นางนิภา สุรการพินิจ รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยนางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร นายณรงค์ หลักกำจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งตะไคร...
ชุมพร

ชุมพร

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิงพนิดา อนันตเสรีวิทยา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร/ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 49 ยูนิต ได้โลหิตจำนวน 22,050 ซี.ซี. ณ บริษัท โตโยต้าชุมพร ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด...