เลือกหน้า
ชัยภูมิ  

ชัยภูมิ  

วันที่ 13 มกราคม 2565 นางกรรณิกา กองฉลาด  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิร่วมปฏิบัติหน้าที่ให้บริการกิจกรรมฉีดวัคซีนแก่ประชาชน  ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 13 มกราคม 2565 นางกรรณิกา กองฉลาด  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายให้ นางณัฐกมล วัชกีกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วย นางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะ   ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  และคณะกรรมการฯ มอบนม UHT ซึ่งได้รับบริจาคมาจากสถานีกาชาดที่...
ชัยภูมิ  

ชัยภูมิ  

วันที่ 13 มกราคม 2565 นางกรรณิกา กองฉลาด  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายให้นางณัฐกมล วัชกีกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วย นางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  และคณะกรรมการฯ...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 18 มกราคม 2564 นางกรรณิกา กองฉลาด  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางณัฐกมล วัชกีกุล  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/ 2565  ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น 4...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 6 มกราคม 2565 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ สมาชิกสภากาชาดไทยอำเภอหนองบัวระเหว ร่วมกับอำเภอหนองบัวระเหว ออกเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเหว รายนางหนู ขวัญพุทธา อายุ 85 ปี อยู่บ้านเลขที่ 158...