เลือกหน้า
ชลบุรี

ชลบุรี

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายอำเภอสัตหีบ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอ รองนายกกิ่งกาชาดพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ รพ.สต.นาจอมเทียน อสม....
ชลบุรี

ชลบุรี

วันที่  12 ตุลาคม 2564 นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบพร้อมด้วยปลัดอำเภอ รองนายกกิ่งกาชาด กรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ร.พ.ส.ต นาจอมเทียน อสม. และผู้ใหญ่บ้านพื้นที่ นำถุงยังชีพจากสำนักนายกรัฐมนตรี...
ชลบุรี

ชลบุรี

วันที่​ 14 ตุลาคม 2564 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ...
ชลบุรี

ชลบุรี

วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรผู้สูงอายุ ป่วยติดเตียง จำนวน 8 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี...
ชลบุรี

ชลบุรี

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มอบถุงยังชีพ ซึ่งประกอบไปด้วยข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำปลา...