เลือกหน้า
ชลบุรี

ชลบุรี

วันที่ 5 ธันวาคม 2564  นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ที่มาบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ...
ชลบุรี

ชลบุรี

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มอบถุงยังชีพการศึกษา ตามโครงการถุงยังชีพการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564...
ชลบุรี

ชลบุรี

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มอบแว่นตาสภากาชาดไทยที่ได้รับจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชามัยพิทักษ์ ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตา จำนวน 8 ชิ้น ให้แก่ผู้พิการ...
ชลบุรี

ชลบุรี

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 จำนวน 1 หลัง ให้แก่นางสมใจ ย้อมปัญญา บ้านเลขที่...
ชลบุรี

ชลบุรี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี  มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 ให้แก่นางสาวนิภา...