เลือกหน้า
ชลบุรี

ชลบุรี

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มอบหน้ากากอนามัยผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทยจำนวน...
ชลบุรี

ชลบุรี

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย บ้านนายอนุศักดิ์ สินทรัพย์ เลขที่ 136/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง...
ชลบุรี

ชลบุรี

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่มอบขนมข้าวต้มมัดที่คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีร่วมกันจัดทำขึ้นจำนวน 1,000...
ชลบุรี

ชลบุรี

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมมอบขนมข้าวต้มมัดที่คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีร่วมกันจัดทำขึ้นจำนวน 460 ชิ้น...
ชลบุรี

ชลบุรี

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี...