เลือกหน้า
ชลบุรี

ชลบุรี

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สมาชิกกาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี มอบรถจักรยานจำนวน 15 คัน...
ชลบุรี

ชลบุรี

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สมาชิกกาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ รายละ 2,000 บาท จำนวน 20 ราย ให้กับผู้ยากไร้...
ชลบุรี

ชลบุรี

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สมาชิกกาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ตามกิจกรรม โครงการ “วันกาชาด...
ชลบุรี

ชลบุรี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี...
ชลบุรี

ชลบุรี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี...