เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด

กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อบต.แม่ปะ ลงพื้นที่เยี่ยม นางใหม่...
กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด

กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เจ้าหน้าที่ รพ.สต ร่วมเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ชื่อ เด็กชาย...