เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม

กิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม ได้ลงพื้นที่ส่งมอบหมอบถุงธารน้ำใจเยี่ยมบ้านไฟใหม้ จำนวน 1 ราย เจ้าของบ้านชื่อ นายสมศักดิ์ ผิวบาง บ้านเลขที่ 236 หมู่ที่ 5 ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม...
กิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม

กิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม พร้อมคณะกรรมการ ลงพื้นที่เพื่อมอบที่นอนน้ำยางพารา จำนวน 4 ชุด 1. นายเติง สุรินทร์ ตำบลริมใต้2. นางพินิจตรา ปันติ๊บ ตำบลริมเหนือ3. นายคำอ้าย ผิวขาว ตำบลแม่แรม4. นางสาวลอด อิทร์รัตน์...