เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอร่อนพิบูลย์

กิ่งกาชาดอำเภอร่อนพิบูลย์

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นางรัติยา พัฒกุลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายกกิ่งกาชาดอำเภอร่อนพิบูลย์นำหน้ากากอนามัยมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองอำเภอร่อนพิบูลย์ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 100...