เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอพล

กิ่งกาชาดอำเภอพล

วันนี้ 15 มกราคม 2563 ณ อาคารสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น กรรมการ...