เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอพระแสง

กิ่งกาชาดอำเภอพระแสง

วันที่ 26 สิงหาคม 2563นายธวัช หงษ์บิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอพระแสง/นายอำเภอพระแสงนายอุดร ณ ถลาง สาธารณสุขอำเภอพระแสงพร้อมด้วย ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพระแสงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพระแสง   อสม.และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ...
กิ่งกาชาดอำเภอพระแสง

กิ่งกาชาดอำเภอพระแสง

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายธวัช หงษ์บิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอพระแสง/นายอำเภอพระแสง พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพระแสง สาธารณสุขอำเภอพระแสงและโรงพยาบาลพระแสง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ...
กิ่งกาชาดอำเภอพระแสง

กิ่งกาชาดอำเภอพระแสง

วันพุธที่ 15 มกราคม กิ่งกาชาดอำเภอพระแสง พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอพระแสงและธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน โดยมีนายธวัช หงษ์บิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอพระแสง สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพระแสง ส่วนราชการ...